Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (44)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło aż siedemdziesiąt lat, wiemy o dawnych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniany (odtajniane) są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

W ramach reorganizacji Komendy Obwodu ZWZ powołano Referat VI Prasy i Propagandy…

Gorliwy i okrutny stał się „filarem” jędrzejowskiego gestapo i prawdziwym postrachem…

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Wtedy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, która zaczęła się od słów: To mógł być także mój grób

15 sierpnia 1944r. przeniesiony został do obozu KL Buchenwald, komando Dora

13 stycznia zbudził nas wielki, nieustanny głos artylerii. Jędrzejów został raz i drugi ostrzelany...

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

Powstanie Listopadowe - o polskim szpitalu wojennym 1831r w budynkach cysterskich…

Urodził się 24 lipca 1903 roku w Sudole koło Jędrzejowa, jako syn Łukasza i Zofii z domu Jagiełło…

Konspiracyjna gazetka 'W marszu' wydawana przez Armię Krajową…

1945 Biuletyn dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie…

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” wykoleiła pociąg…

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył około trzydziestu ludzi…

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

„Wiktor” okazał się człowiekiem o stalowych nerwach, jakby był specjalnie do tej pracy stworzony…

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

28 lipca, Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii. Rosja, protektorka Serbii, ogłasza mobilizację…

3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii (album fotograficzny)…

Nie chodziło się daleko na wojnę, gdyż takowa działa się na naszem polu, w naszem mieszkaniu…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

Więzienie we Wronkach kojarzyły mu się przede wszystkim z przenikliwym zimnem…