Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (20)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia II wojny światowej minęło aż siedemdziesiąt lat, wiemy o tamtych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniany (odtajniane) są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan odbicia więźniów opracował „Wiktor”…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył prawdopodobnie około trzydziestu ludzi…

Rozglądali się po kuchni, przedpokoju, kiedy weszli do salony zajmowanego do niedawna przez Niemca...

W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” doprowadziła do wykolejenia pociągu…

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi z terenu Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono następujące rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…