Wojenne opowieści

Wojenne opowieści (41)

Mogłoby się wydawać, że jeśli od zakończenia ostatniej wojny światowej minęło prawie osiemdziesiąt lat, wiemy o dawnych czasach już wszystko i nie ma sensu powracać do tych tragicznych zdarzeń. Jednak wciąż odkrywane są nowe fakty, udostępniane lub odtajniane są nieznane wcześniej dokumenty, więc ta historia ciągle jeszcze „się pisze”. A co ważniejsze - każde kolejne pokolenie musi na nowo i po swojemu odkrywać bohaterów tamtych czasów…

Organizowanie zbrojnego podziemia doprowadziło do powstania Okręgu Kieleckiego AK i 12 obwodów…

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…

Wtedy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, która zaczęła się od słów: To mógł być także mój grób

Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

W ramach reorganizacji Komendy Obwodu ZWZ powołano Referat VI Prasy i Propagandy…

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

W godzinach południowych, w rejon Podklasztorza nadleciał mały niemiecki samolot zwiadowczy...

13 stycznia zbudził nas wielki, nieustanny głos artylerii. Jędrzejów został raz i drugi ostrzelany...

Najpoważniejszą z akcji odwetowych AK na terenie Jędrzejowa było zlikwidowanie Helmuta Kappa…

W czasie II wojny, majątkami ziemskimi Powiatu Jędrzejowskiego zarządzali agronomowie niemieccy…

Więzienie we Wronkach kojarzyły mu się przede wszystkim z przenikliwym zimnem…

17 marca 1993 roku pożegnaliśmy naszego Przyjaciela, Kolegę i Nauczyciela - doc. dra Hieronima Piaseckiego…

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

W kolejną rocznicę wyparcia Niemców z Jędrzejowa warto przypomnieć wydarzenia, które szerzej nie są znane...

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

Oddział „Spaleni”, działający na terenie jędrzejowskiego obwodu AK, powstał po aresztowaniach 1944r…

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Relacje Danuty Kajderowicz-Jarosińskiej, W. Piaseckiego, Witolda Staszkiewicza, St. i T. Przypkowskiego…

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

15 sierpnia 1944r. przeniesiony został do obozu KL Buchenwald, komando Dora

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

W drugiej połowie maja 1945r. leśny oddział „Trupia czaszka” liczył około trzydziestu ludzi…

W Jędrzejowie zastałam nieocenioną Teklę Dulińską, która gospodarowała, jak mogła…

W nocy 24/25 stycznia 1942r., grupa dowodzona przez „Wisłoka” wykoleiła pociąg…

Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

Konspiracyjna gazetka 'W marszu' wydawana przez Armię Krajową…

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

Na terenie Jędrzejowa powstawały środowiskowe, lokalne grupy oporu…

„Wiktor” okazał się człowiekiem o stalowych nerwach, jakby był specjalnie do tej pracy stworzony…

♢  W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Gorliwy i okrutny stał się „filarem” jędrzejowskiego gestapo i prawdziwym postrachem…

Nie chodziło się daleko na wojnę, gdyż takowa działa się na naszem polu, w naszem mieszkaniu…

Urodził się 24 lipca 1903 roku w Sudole koło Jędrzejowa, jako syn Łukasza i Zofii z domu Jagiełło…