Andreovia.pl Andreovia.pl
   do zobaczenia:  4.346 pozycji w galerii oraz 58 map i dokumentów wielkoskalowych do poczytania: 199 publikacji i 8 książek   Księga Pamięci
 • Rok 1938
  Rok 1938

  powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

  Czytany 1755 razy
 • Harcerzem być...
  Harcerzem być...

  Od 1965 roku organizowane są Harcerskie Rajdy Ziemi Jędrzejowskiej…

  Czytany 2199 razy
 • Prasa 2013
  Prasa 2013

  przegląd prasy…

  Czytany 1362 razy
 • 1926 w hołdzie USA
  1926 w hołdzie USA

  Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

  Czytany 1748 razy
 • Historyczny opis
  Historyczny opis

  Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

  Czytany 1867 razy
 • Katalog zabytków
  Katalog zabytków

  1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

  Czytany 1874 razy
 • Prasa 1977
  Prasa 1977

  przegląd prasy…

  Czytany 1432 razy
 • Tajna szkoła
  Tajna szkoła

  Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

  Czytany 1910 razy
 • Stare akty po łacinie
  Stare akty po łacinie

  Być może podczas poszukiwań znajdziemy dokumenty, które zostały spisane po łacinie…

  Czytany 64047 razy
 • Ofiary zbrodni niemieckich
  Ofiary zbrodni niemieckich

  Ofiary zbrodni niemieckich w mieście i powiecie jędrzejowskim w latach 1939 - 1945…

  Czytany 6127 razy
 • Bolesław Gałczyński 'Roch'
  Bolesław Gałczyński 'Roch'

  Bolesław Gałczyński ps. Roch - jak „Ostróżka” wierny swemu miastu i Narodowi...…

  Czytany 4079 razy
 • Księga Pamięci [01]
  Księga Pamięci [01]

  Natan Śledzik  Ja miałem wtedy lat dwanaście. Z tej grupy ok. 100 osób pozostało przy życiu tylko dwóch…

  Czytany 1258 razy
 • Eugeniusz Adamczyk
  Eugeniusz Adamczyk

  „Wiktor” okazał się człowiekiem o stalowych nerwach, jakby był specjalnie do tej pracy stworzony…

  Czytany 2138 razy
 • 3 Dywizja w Italii
  3 Dywizja w Italii

  3 Dywizja Strzelców Karpackich w Italii (album fotograficzny)…

  Czytany 1668 razy
 • Księga Pamięci [18]
  Księga Pamięci [18]

  Lejbusz Edelist  Moim nauczycielem był Josele z Chełma, zięć Jechiela Szejnfelda z Kielc i wnuk Judla Kaminera z Podzamcza…

  Czytany 792 razy
 • Prasa podziemna
  Prasa podziemna

  Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

  Czytany 3767 razy

Mapy archiwalne

 • 1271_A50011

   1271  Akt lokacyjny Bolesława Wstydliwego dla miasta Jędrzejowa…

 • 1942_A50461

   1942  Okolice Jędrzejowa (wyd. sowieckie, skala 1:50.000)

 • 1917_A50311

   1917  Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Kongresowego

 • 1923_A50331

   1923  Polska i kraje sąsiednie (wyd. Karpowicza, skala 1:500.000)

 • 1700_A50031

   1700  Carte de Suede, de Dannemaro, et de Pologne  (wyd. Dauphin)

 • 1948_A50541

   1948  Jędrzejów - projekt sieci wodociągowej (skala 1:12.500)

 • 1948_A50551

   1948  Jędrzejów - projekt sieci kanalizacyjnej (skala 1:12.500)

 • 1846_A50151

   1846  Karta Pocztowa i Przemysłowa Królestwa Polskiego

 • 1915_A50301

   1915  Gubernia Kielecka (wyd. rosyjskie, skala 1:420.000)

 • 1941_A50441

   1941  Generalna Gubernia (wyd. niemieckie, skala 1:1.000.000)

 • 1945_A50501

   zima 1945 - lato 2009  Okolice Gaju - porównanie

 • 1801_A50061

   1801  Mapka zachodzącey kontrowersyi między wsiami Zagaiem y Kawęczynem

 • 1822_A50571

   1822  Regestr Pomiarowy Miasta Narodowego Jędrzejowa (Marjan Potocki)…

 • 1839_A50131

   1839  Mapa topograficzna Królestwa Polskiego  (skala 1:126.000)

 • 1944_A50481

   1944 Plan regulacji rzeki Mierzawy (wyd. niemieckie, skala 1:10.000)

 • 1945_A50491

   1945  19 stycznia, okolice Gaju - niemieckie zdjęcie lotnicze

 • 1822_A50111

   1822  Mapa dóbr Rakowa, wolicy i Węglińca (podziałka 150 prętów)