Najskuteczniejszym sposobem niszczenia ludzi jest negowanie i wymazywanie własnego zrozumienia ich historii ― George Orwell

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • Powstanie Styczniowe
  Powstanie Styczniowe

  Powstanie Styczniowe - fragmenty spisu z obozu pod Olkuszem…

  Czytany 2246 razy
 • Księga Pamięci
  Księga Pamięci

  Księga Pamięci Jędrzejowskich Żydów (oryginał) ספר הזכרון ליהודי ינדז'יוב. יענדזשעווער יזכור-בוך…

  Czytany 9417 razy
 • Wybitni i prości, prześladowcy i ofiary
  Wybitni i prości, prześladowcy i ofiary

  Co może na wieki połączyć wybitnych i zwykłych ludzi, prześladowców i ich ofiary?

  Czytany 4436 razy
 • Zdzisław Kajderowicz
  Zdzisław Kajderowicz

  Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

  Czytany 3473 razy
 • Odbicie więźniów
  Odbicie więźniów

  2 lutego 5-sobowy oddział „Balleta” wkroczył na teren gestapo - plan operacji opracował „Wiktor”…

  Czytany 8239 razy
 • Zdzisław Duh-Imbor
  Zdzisław Duh-Imbor

  Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

  Czytany 6490 razy
 • Akcje dywersyjne
  Akcje dywersyjne

  ♢  W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

  Czytany 6241 razy
 • Kielce-Radom Journal
  Kielce-Radom Journal

  Historia społeczności żydowskiej w Jędrzejowie (wersja angielska)…

  Czytany 6883 razy
 • Prasa 1969
  Prasa 1969

  przegląd prasy…

  Czytany 2074 razy
 • Zjazd Andreovian
  Zjazd Andreovian

  19 lipca 2014 roku spotkali się Andreovianie z całego świata…

  Czytany 4915 razy
 • Dwór w Mstyczowie
  Dwór w Mstyczowie

  Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

  Czytany 7866 razy
 • Rodzina Gaszyńskich
  Rodzina Gaszyńskich

  Mając 21 lat z oddziałem Mariana Langiewicza brał udział w bitwie pod Małogoszczem, 24.II.1863r…

  Czytany 2153 razy
 • Księga Rzemiosła Polskiego
  Księga Rzemiosła Polskiego

  Rok 1949 - fragmenty dotyczące rzemieślników Powiatu Jędrzejowskiego…

  Czytany 241 razy
 • Rok 1945
  Rok 1945

  Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

  Czytany 5920 razy
 • Prasa 1973
  Prasa 1973

  przegląd prasy…

  Czytany 1675 razy
 • Lista przedsiębiorstw 1929
  Lista przedsiębiorstw 1929

  Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

  Czytany 2435 razy
 • 1944_a5048

   1944 Plan regulacji rzeki Mierzawy (wyd. niemieckie, skala 1:10.000)

 • 1804_a5007

   1804  Europa w końcu XVIII wieku  (fragm., skala 1:72.000)

 • 1945_a5049

   1945  19 stycznia, okolice Gaju - niemieckie zdjęcie lotnicze

 • 1890_a5020

   1890  Mapa Diecezji Kieleckiej na podkładzie K.u.K. 'Lazarus'

 • 1931_a5035

   1931  Sieć kolejowa Rzeczypospolitej Polskiej (skala 1:1.500.000)

 • 1822_a5011

   1822  Mapa dóbr Rakowa, wolicy i Węglińca (podziałka 150 prętów)

 • 1915_a5029

   1915  Jędrzejów i okolice (wyd. pruskie, skala 1:100.000)

 • 1940_a5043

   1940  Plan majątku Jasionna - mapa katastralna (skala 1:2.000)

 • 1839_a5013

   1839  Mapa topograficzna Królestwa Polskiego  (skala 1:126.000)

 • 1940_a5040

   1940  Plan miasta Jędrzejowa (wyd. niemieckie, 1:5000)

 • 1890_a5021

   1890  Mappa Dyecezyi Kieleckiej, dar dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego

 • 1940_a5042

   1940  Niemcy Zachodnie, Westfalia i linia Maginota skala 1:230.000

 • 2000_a5056

   2000  Okolice Jędrzejowa (mapa topograficzna, skala 1:10.000)

 • 1872_a5023

   1872  Kielce i okolice (wyd. Reymanns Topographischer, mapa wyjątkowo niedokładna)

 • 1948_a5054

   1948  Jędrzejów - projekt sieci wodociągowej (skala 1:12.500)

 • 1820_a5009

   1820 Plan Ratusza w Jędrzejowie, sporządzony przed jego rozbiórką

 • 1827_a5012

   1827  Karta Pocztowa Królestwa Polskiego (podziałka 10 mil polskich)

 • 1947_a5053

   1947  Mapa Polski
  (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 • 1948_a5055

   1948  Jędrzejów - projekt sieci kanalizacyjnej (skala 1:12.500)

 • 1914_a5028

   1914  Mapa Guberni Kieleckiej (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 • 1804_a5008

   1804  Europa w końcu XVIII wieku  (skala 1:172.800)

 • 1822_a5057

   1822  Regestr Pomiarowy Miasta Narodowego Jędrzejowa (Marjan Potocki)…