zeZ prasy

zeZ prasy (32)

Przeglądanie starych gazet to źródło szerokiej wiedzy o jakże ważnych drobiazgach, jakie składają się na ładunek emocjonalny naszych dni, miesięcy i lat. Ponoć wspomnienia są bez wad ale… w pożółkłych wycinkach gazetowych przeszłość odbija się czasem, niczym w krzywym zwierciadle!

Uwaga: Niektóre pliki dokumentów (format PDF) są bardzo duże, więc ładowanie musi trochę potrwać; dla uproszczenia można zapisać plik na swoim dysku.

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…

przegląd prasy…