zeZ prasyzeZ Prasy

Przeglądanie starych gazet to źródło szerokiej wiedzy o jakże ważnych drobiazgach, jakie składają się na ładunek emocjonalny naszych dni, miesięcy i lat. Ponoć wspomnienia są bez wad ale… w pożółkłych wycinkach gazetowych przeszłość odbija się czasem, niczym w krzywym zwierciadle!

Uwaga: Niektóre pliki dokumentów (format PDF) są bardzo duże, więc ładowanie musi trochę potrwać; dla uproszczenia można zapisać plik na swoim dysku.

A.wp
prasa: 1801-1900
A.wp
prasa: 1939-1945
A.wp
prasa: 1941
A.wp
prasa: 1953
A.wp
prasa: 1969
A.wp
prasa: 1970
A.wp
prasa: 1971
A.wp
prasa: 1972
A.wp
prasa: 1973
A.wp
prasa: 1974
A.wp
prasa: 1975
A.wp
prasa: 1976
A.wp
prasa: 1977
A.wp
prasa: 1978
A.wp
prasa: 1979
A.wp
prasa: 1980
A.wp
prasa: 1981
A.wp
prasa: 1982
A.wp
prasa: 1983
A.wp
prasa: 1984
A.wp
prasa: 1985
A.wp
prasa: 1986
A.wp
prasa: 1988
A.wp
prasa: 1989
A.wp
prasa: 1990
A.wp
prasa: 1991
A.wp
prasa: 1992
A.wp
prasa: 1993
A.wp
prasa: 1994
A.wp
prasa: 1995
A.wp
prasa: 1997
A.wp
prasa: 2013

opracowanie: Krzysiek Maziarz

Źródła: Andreovia.pl