Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (13)

AndreoviaW 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4.719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

zobacz także blog:  Żydowski Jędrzejów   יענדזשעוו

Natan Śledzik  Ja miałem wtedy lat dwanaście. Z tej grupy ok. 100 osób pozostało przy życiu tylko dwóch…

Wolf Brener  Autobus pełen uciekinierów został trafiony przez niemiecką bombę, wszyscy zginęli…

Wolf Brener  Po wysiedleniu pozostawiono około 200 ludzi, którzy mieli zlikwidować żydowski majątek w Jędrzejowie…

Rochama Beker-Wilaga  Chciałabym móc opowiedzieć o moich wczesnych latach dziecinnych ale prawda jest taka, że.…

Rywka Zaromb-Hutnik  Z perspektywy minionego czasu widzę bogate i pełne wigoru życie, które rozgrywało się w pięknych barwach…

Ester Szarf  Ogromne, głębokie morze krwawych łez, które wylaliśmy i które wciąż wylewamy nad naszym nieszczęściem…

Benjamin Gurtman  Kiedy naziści zajęli Jędrzejów, pracowałem w wielkim składzie należącym do mojego dziadka…

Przez to, że wsadzili do niego „aron ha-kodesz” z dwoma zwojami Tory, nałożyli ładny „parochet”....

Wojenne listy pisane przez jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Jeśli po udanej ucieczce z transportów śmierci, mimo wszystko dobrowolnie wracali do getta, to znaczy, że…

W lutym 1943r. Niemcy ostatecznie wysiedlili Żydów a Jędrzejów ogłoszono jako „Judenrein”…

„Potem przyszli po związkowców, i znów nie protestowałem, bo nie należałem do związków zawodowych”...

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…