Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (31)

AndreoviaW 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4.719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

zobacz także blog:  Żydowski Jędrzejów   יענדזשעוו

Icchak Riterband  Uciekałem jak od plagi myśląc: „Jędrzejowie, widzę Cię teraz po raz ostatni, moje stopy stawiają ostatnie kroki…

Izrael Dutkiewicz  Po likwidacji małego getta wysłano go, razem z pozostałym jędrzejowskimi Żydami, do obozu pracy w Skarżysku…

Izrael Dutkiewicz  W ramach Betaru działało także kółko dramatyczne, które wystawiło w ciągu roku rozmaite sztuki teatralne…

Izrael Dutkiewicz  Ruch syjonistyczny, a w szczególności partia Mizrachi, wyróżniał się wśród społeczności żydowskiej miasta…

Izrael Dutkiewicz  Powiatowe miasto Jędrzejów (...) liczyło [kiedyś] około 14 tysięcy dusz, z czego 4000 Żydów…

Eliezer Rubinsztajn  W roku 1929 stowarzyszenie rzemieślników podjęło decyzję o stworzeniu własnego sztandaru…

Eliezer Rubinsztajn  Ale przyszły czasy, gdy ci sami antysemiccy księża znaleźli się w potrzebie…

Lejbusz Edelist  Moim nauczycielem był Josele z Chełma, zięć Jechiela Szejnfelda z Kielc i wnuk Judla Kaminera z Podzamcza…

Lejbusz Fejgenbojm  Na koniec chcę także przypomnieć bohaterstwo moich przyjaciół w niedoli i cierpieniu…

Mosze Wajcman  Ze wszystkich stron zaczynały się zjeżdżać chłopskie fury załadowane wszystkim co najlepsze…

Mosze Trzciński  Jędrzejów posiadał pewną liczbę dorożkarzy, którzy zarabiali wożąc pasażerów na stację kolejową…

Jakow Wilczkowski  Zaczęło się wyłapywanie ludzi do pracy prosto z ulicy, a nawet z ich własnych domów…

Jakow Elbojm  Rodzice zostawiają za sobą strzępy dzieci, które padły ofiarą bomb, i idą dalej…

Izrael Dutkiewicz  Długo, bardzo długo wędrowała grupa ponad stu chaluców z Polski przez Katowice, Wiedeń…

Abram Gzibmacher  Na osiem dni przed wybuchem wojny władze polskie zarządziły tajną mobilizację…

Eliezer Rubinsztajn  Istniały w naszym mieście rozmaite instytucje i bractwa dobroczynne jak na przykład Linas Chacedek…

Ajzyk Kajzer  Pewnego poniedziałku nocą - w lutym 1943 roku - getto zostało otoczone przez niemieckich żandarmów…

Cipora Gotrfryd-Kozłowska  Tego właśnie dnia po raz ostatni widziałam rodziców i rodzinę, bliskich i znajomych…

Natan Śledzik  Ja miałem wtedy lat dwanaście. Z tej grupy ok. 100 osób pozostało przy życiu tylko dwóch…

Wolf Brener  Autobus pełen uciekinierów został trafiony przez niemiecką bombę, wszyscy zginęli…

Wolf Brener  Po wysiedleniu pozostawiono około 200 ludzi, którzy mieli zlikwidować żydowski majątek w Jędrzejowie…

Rochama Beker-Wilaga  Chciałabym móc opowiedzieć o moich wczesnych latach dziecinnych ale prawda jest taka, że.…

Rywka Zaromb-Hutnik  Z perspektywy minionego czasu widzę bogate i pełne wigoru życie, które rozgrywało się w pięknych barwach…

Ester Szarf  Ogromne, głębokie morze krwawych łez, które wylaliśmy i które wciąż wylewamy nad naszym nieszczęściem…

Benjamin Gurtman  Kiedy naziści zajęli Jędrzejów, pracowałem w wielkim składzie należącym do mojego dziadka…

Przez to, że wsadzili do niego „aron ha-kodesz” z dwoma zwojami Tory, nałożyli ładny „parochet”....

Wojenne listy pisane przez jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Jeśli po udanej ucieczce z transportów śmierci, mimo wszystko dobrowolnie wracali do getta, to znaczy, że…

W lutym 1943r. Niemcy ostatecznie wysiedlili Żydów a Jędrzejów ogłoszono jako „Judenrein”…

„Potem przyszli po związkowców, i znów nie protestowałem, bo nie należałem do związków zawodowych”...

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…