Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (6)

W 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

W lutym 1943r. Niemcy ostatecznie wysiedlili Żydów a Jędrzejów ogłoszono jako „Judenrein”…

Listy jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Przez to, że wsadzili do niego „aron ha-kodesz” z dwoma zwojami Tory, nałożyli ładny „parochet”....

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…

„Najpierw naziści przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, bo nie byłem komunistą”...

Jeśli po udanej ucieczce z transportów śmierci, mimo wszystko dobrowolnie wracali do getta, to znaczy, że…