Żydzi z Jędrzejowa

Żydzi z Jędrzejowa (3)

W 1939 roku 30% ogółu ludności Jędrzejowa (4719 osób) stanowili Żydzi. Byli wśród nich lekarze, aplikanci sądowi, nauczyciele i przedsiębiorcy. W okresie międzywojennym Żydzi byli nierozerwalną częścią miasta, w wyniku ich działalności zawodowej Jędrzejów ożywia się gospodarczo. Wojnę przeżyło zaledwie 63 osoby z tej grupy…

Określenie Yad Vashem zaczerpnięte z księgi Izajasza oznacza "miejsce i imię" albo, w niektórych tłumaczeniach, "pomnik i imię"…

W lutym 1943r. odbyło się ostatnie wysiedlenie Żydów, po czym Jędrzejów został ogłoszony jako „Judenrein”…

 „Najpierw naziści przyszli po komunistów, ale się nie odezwałem, bo nie byłem komunistą”...