Ratujmy wspomnienia

Ratujmy wspomnienia (22)

Przyjdzie dzień, w którym twoje dzieci lub wnuki pozostaną same z przedmiotami czy garstką fotografii, jakie niegdyś były twoją własnością. Podobnie jak my w ich wieku, one też nie miały czasu zapytać kto jest na pożółkłych zdjęciach i dlaczego z takim pietyzmem to wszystko przechowujesz. Więc może już teraz zacznij ratować wspomnienia, które kiedyś na zawsze zabierzesz ze sobą...

Nasz dom stał przy ul. Klasztornej, prowadzącej od Rynku do słynnego, zabytkowego Klasztoru…

Pierwsze drużyny skautowe w Jędrzejowie powstały w 1916 roku…

Pośród ogromnego parku, stoi sobie bielusieńki rozłożysty dwór z mansardowym dachem…

Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

Działalność Harcerskiego Klubu Sportowego 'START', Leszek Augustynik…

W pobliżu zlikwidowanego już „Piekła", stoją jeszcze rzędy ruderowatych domostw, staroświecka ulica…

Mając 21 lat z oddziałem Mariana Langiewicza brał udział w bitwie pod Małogoszczem, 24.II.1863r…

W październiku 1918 roku wstąpiłem do ZHP, w czasie rozbrajania okupantów brałem czynny udział.

We wsi Cierno Zaszosie postawiono krzyż, jako wotum dziękczynne mieszkańców wsi za szczęśliwe przeżycie wojny…

Każdy nosi w sobie wspomnienie cudownego święta i gdy się zbliża, przypomina sobie czas dzieciństwa…

1944  Kiedy profesor strajkuje (fragment wspomnień nauczycielki)…

W maju 1944r. niemieckie władze w Jędrzejowie nagle zezwoliły na odbycie Św. Komunii…

Wielkanoc z czasów mojego dzieciństwa była czymś wyjątkowym i tajemniczym…

Zaprzysięgła do tzw. trójki jej mamę, a moją babcię, Zosię i mojego ojca Michała…

Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników (Leszek Augustynik, fragmenty)…

w święto 9 maja odbywały się w szkołach uroczyste akademie z udziałem wojennych bohaterów…

Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że gdzieś w Polsce żyją potomkowie Zygmunta Tykwińskiego…

Od 1965 roku organizowane są Harcerskie Rajdy Ziemi Jędrzejowskiej…

Pan żąda, aby sługa przysiągł, że nikomu nie powie o tym, co zakopali i że będzie chronił jego własności…

10. grudnia 1939r., po trzydniowej podróży do Jędrzejowa dobił skład pociągu z Poznania…

Skoro świt na jarmark zjeżdżali się chłopi z okolicznych wsi i Żydzi na swoich lichych furkach…

W okresie wojny, pomimo ogromnego terroru okupantów, popularne były tajne komplety…