Najskuteczniejszym sposobem niszczenia ludzi jest negowanie i wymazywanie własnego zrozumienia ich historii ― George Orwell

 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • Zdzisław Duh-Imbor
  Zdzisław Duh-Imbor

  Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

  Czytany 6460 razy
 • Żydzi z Jędrzejowa
  Żydzi z Jędrzejowa

  „Potem przyszła kolej na Żydów, i znowu nie protestowałem, bo nie byłem Żydem”...

  Czytany 6540 razy
 • Niech pamięć on nich nie zaginie
  Niech pamięć on nich nie zaginie

  Wtedy po raz pierwszy usłyszałam tę historię, która zaczęła się od słów: To mógł być także mój grób

  Czytany 3125 razy
 • Chuda Emma
  Chuda Emma

  Do burzenia umocnień i zwalczania ciężkiej artylerii Austriacy ściągnęli ciężkie moździerze, zwane…

  Czytany 14112 razy
 • Cmentarz Bł. W. Kadłubka
  Cmentarz Bł. W. Kadłubka

  Miejsca spoczynku wielu znanych osób na Cmentarzu Parafialnym Bł. W.Kadłubka…

  Czytany 5200 razy
 • Listy do Przypkowskich
  Listy do Przypkowskich

  Wojenne listy pisane przez jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

  Czytany 2370 razy
 • Likwidacja Kappa
  Likwidacja Kappa

  Relacje Danuty Kajderowicz-Jarosińskiej, W. Piaseckiego, Witolda Staszkiewicza, St. i T. Przypkowskiego…

  Czytany 4335 razy
 • Akcje dywersyjne
  Akcje dywersyjne

  ♢  W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

  Czytany 6196 razy
 • Prasa 1974
  Prasa 1974

  przegląd prasy…

  Czytany 1726 razy
 • Prasa 1989
  Prasa 1989

  przegląd prasy…

  Czytany 1722 razy
 • Prasa 1979
  Prasa 1979

  przegląd prasy…

  Czytany 1761 razy
 • Harcerz Michał Wójcicki
  Harcerz Michał Wójcicki

  W październiku 1918 roku wstąpiłem do ZHP, w czasie rozbrajania okupantów brałem czynny udział.

  Czytany 1331 razy
 • Modlitwa za Jędrzejów
  Modlitwa za Jędrzejów

  Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

  Czytany 2621 razy
 • Prasa 1991
  Prasa 1991

  przegląd prasy…

  Czytany 1692 razy
 • Dwory oksańskie
  Dwory oksańskie

  Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

  Czytany 2245 razy
 • Spis abonentów 1932
  Spis abonentów 1932

  Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

  Czytany 2557 razy
 • 1942_a5047

   1942  Mapa geobotaniczna Generalnej Guberni (wyd. niemieckie, skala 1:500.000)

 • 1822_a5057

   1822  Regestr Pomiarowy Miasta Narodowego Jędrzejowa (Marjan Potocki)…

 • 2000_a5056

   2000  Okolice Jędrzejowa (mapa topograficzna, skala 1:10.000)

 • 1804_a5007

   1804  Europa w końcu XVIII wieku  (fragm., skala 1:72.000)

 • 1914_a5028

   1914  Mapa Guberni Kieleckiej (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 • 1822_a5011

   1822  Mapa dóbr Rakowa, wolicy i Węglińca (podziałka 150 prętów)

 • 1890_a5021

   1890  Mappa Dyecezyi Kieleckiej, dar dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego

 • 1904_a5026

   1904  Mapa Teatru Wojny Rosyjsko-Japońskiej (skala 1:4.500.000)

 • 1876_a5017

   1876  Rynek w Jędrzejowie na mapie sytuacyjnej miasta

 • 1821_a5010

   1821  Rynek w Jędrzejowie na planie regulacyjnym miasta

 • 1915_a5029

   1915  Jędrzejów i okolice (wyd. pruskie, skala 1:100.000)

 • 1271_a5001

   1271  Akt lokacyjny Bolesława Wstydliwego dla miasta Jędrzejowa…

 • 1933_a5036

   1933  Województwa centralne i wschodnie Rz.P. (skala 1:1.000.000)

 • 1929_a5034

   1929  Grunty wsi Brzezno - mapa katastralna (skala 1:4.000)

 • 1839_a5013

   1839  Mapa topograficzna Królestwa Polskiego  (skala 1:126.000)

 • 1948_a5055

   1948  Jędrzejów - projekt sieci kanalizacyjnej (skala 1:12.500)

 • 1915_a5030

   1915  Gubernia Kielecka (wyd. rosyjskie, skala 1:420.000)

 • 1942_a5046

   1942  Okolice Jędrzejowa (wyd. sowieckie, skala 1:50.000)

 • 1936_a5037

   1936  Jędrzejów i okolice (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 • 1801_a5006

   1801  Mapka zachodzącey kontrowersyi między wsiami Zagaiem y Kawęczynem

 • 1820_a5009

   1820 Plan Ratusza w Jędrzejowie, sporządzony przed jego rozbiórką

 • 1922_a5032

   1922  Mapa Polski z podziałem na województwa