Mapy

Mapy (49)

Rozwinięta orientacja przestrzenna jest jedną z najbardziej pożądanych ludzkich cech i to niezależnie od czasów i miejsca. Przebogate dzieje kartografii złączone są nierozerwalnymi więzami z odwieczną skłonnością człowieka do podróży, poznawania świata i odkrywania jego tajemnic. Krótkie omówienie niektórych cech historycznych map naszego regionu, to zaledwie maleńki fragment możliwości, jakie daje ten sposób pokazywania świata...  → czytaj więcej

Prezentowane mapy historyczne z naszego regionu możesz teraz zobaczyć w dużym powiększeniu, nawet na całym ekranie monitora

 1645  POLONIA Regnum, et SILESIA Ducatus  (wyd. Blaeu Atlas)

 1700  de Suede, de Dannemaro, et de Pologne  (wyd. Dauphin)

 1750  Jędrzejów i okolice  (fragment, wyd. pruskie)

 1788-1792  Województwo Krakowskie  (wyd. specjalne WIG 1929)

 1801  Mapka zachodzącey kontrowersyi między wsiami Zagaiem y Kawęczynem

 1820 Plan Ratusza w Jędrzejowie, sporządzony przed jego rozbiórką

 1821  Rynek w Jędrzejowie na planie regulacyjnym miasta

 1822  Mapa dóbr Rakowa, wolicy i Węglińca

 1827  Karta Pocztowa Królestwa Polskiego

 1839  Mapa topograficzna Królestwa Polskiego  (skala 1:126.000)

 1839  Jędrzejów i okolice  (fragment rosyjskiej „trzywiorstówki”)

 1846  Karta Pocztowa i Przemysłowa Królestwa Polskiego

 1861  Plan dóbr suprymowanych Raków, Wolica, Węgleniec

 1876  Rynek w Jędrzejowie na mapie sytuacyjnej miasta

 1882  Fragment Rynku w Jędrzejowie z pierzeją zachodnią, częściowo spaloną

 1890  Kielce i okolice (wyd. K.u.K. 'Lazarus', skala 1:200.000)

 1890  Mapa Diecezji Kieleckiej na podkładzie K.u.K. 'Lazarus'

 1890  Mappa Dyecezyi Kieleckiej, dar dla biskupa Tomasza Teofila Kulińskiego

 1897  Fragment zachodni Rynku w Jędrzejowie na planie sytuacyjnym

 1900  Kielce i okolice (wyd. K.u.K., mapa wyjątkowo niedokładna)

 1901  Grunty wsi Potok - rosyjska mapa katastralna na jedwabiu

 1903  Mapa Królestwa Polskiego (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 1904  Mapa Teatru Wojny Rosyjsko-Japońskiej (skala 1:4.500.000)

 1914  Okolice Pińczowa (wyd. rosyjskie, skala 1:84.000)

 1914  Mapa Guberni Kieleckiej (wyd. Bazewicza, skala 1:504.000)

 1915  Jędrzejów i okolice (wyd. pruskie, skala 1:100.000)

 1915  Gubernia Kielecka (wyd. rosyjskie, skala 1:420.000)

 1917  Zniszczenia wojenne w budowlach b. Królestwa Kongresowego

 1922  Mapa Polski z podziałem na województwa

 1923  Polska i kraje sąsiednie (wyd. Karpowicza, skala 1:500.000)

 1929  Grunty wsi Brzezno - mapa katastralna

 1931  Sieć kolejowa Rzeczypospolitej Polskiej

 1933  Województwa centralne i wschodnie Rz.P. (skala 1:1.000.000)

 1936  Jędrzejów i okolice (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 1936  Jędrzejów i okolice (wyd. WIG, skala 1:25.000)

 1940  Żarki, Jędrzejów, Olkusz, Miechów (wyd. niemieckie, skala 1:100.000)

 1940  Plan miasta Jędrzejowa (wyd. niemieckie, 1:5000)

 1940  Niemcy Zachodnie, Westfalia i linia Maginota skala 1:230.000

 1941  Generalna Gubernia (wyd. niemieckie, skala 1:1.000.000)

 1942  Okolice Jędrzejowa (wyd. sowieckie, skala 1:50.000)

 1942  Mapa geobotaniczna Generalnej Guberni (wyd. niemieckie, skala 1:500.000)

 1945  19 stycznia, okolice Gaju - niemieckie zdjęcie lotnicze

 zima 1945 - lato 2009  Okolice Gaju - porównanie

 1945  Bitwa o Monte Cassino (wyd.spec. 2KP, skala 1:25.000)

 1947  Samochodowa mapa Polski (wyd. WIG, skala 1:100.000)

 1947  Mapa Polski
(wyd. WIG, skala 1:100.000)

 1948  Jędrzejów - projekt sieci wodociągowej

 1948  Jędrzejów - projekt sieci kanalizacyjnej

 2006  Okolice Jędrzejowa (mapa topograficzna, skala 1:10.000)