1897  Fragment zachodni Rynku w Jędrzejowie na planie sytuacyjnym
 

 


Ситуационный план
части посада Андреева с показанием на оном еврейской божницы и деревянного и деревянного под
гонтом флигеля под бук: а, расположенного в дворе божницы, в котором предполагается устроить
еврейскую молитвенную школу.

Plan sytuacyjny
części osady Jędrzejowa z pokazaniem na nim bożnicy żydowskiej i oficyny drewnianej pod
gontem usytuowanej na dziedzińcu świątyni, w której proponuje się zorganizować
żydowską szkołę modlitewną.

Na rysunku:

Rynek   Рыночная площадь
ul. Krzywe Koło   Крживе Коло  (oficyna zaznaczona literą 'a' oraz synagoga na rogu ulic Klasztorna i Krzywe Koło)
ul. Klasztorna   Кляшторная улица
ul. Klasztorna Dolna   Дольна Кляшторная улица
ul. Kościelna   Костельная улица
Kościół   Костелъ

План флигеля
Еврейская молитвенная школа предполагается в комнате 'а'
Длина комнаты — 2,5 саж.
Ширина … - 2,1 саж.
Всего 2,5 x 2,1 = 5,25 кв. саж.
считая по 4 человека на кв. саж., комната годна на 20 человек молящихся

Plan oficyny
Proponuje się zorganizować żydowską szkołę modlitewną w pomieszczeniu 'a'
Długość pokoju – 2,5 sążnia
Szerokość – 2,1 sążnia
Razem 2,5 x 2,1 = 5,25 sążni kwadratowych licząc po 4 osoby na sążeń kwadratowy pokój nadaje się na 20 osób.

Na rysunku:

pomieszczenie z lewej:   сарай – szopa 
w środku:   Квартира сторожа – mieszkanie stróża (po prawej pomieszczenie oznaczone literą 'a')
    Нышина комнаты 8 ½ футов – wysokość pokoju - 8 ½ stopy (ok. 2,6m)

Pod skalą:
Sporządził w czerwcu 1897 roku i podpis inżyniera architekta

Proszę zwrócić uwagę na podaną odległość pomiędzy planowaną lokalizacją chederu a kościołem katolickim Św. Trójcy - widocznie zaborca rosyjski brał to pod uwagę.Tłumaczenie z j. rosyjskiego: Martyna Jarosińska

Więcej w tej kategorii: « 1801_a5006 1882_a5018 »