Dotykanie historii

Dotykanie historii (54)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Natrafi się czasem na zaryte pod ziemią fundamenty i odkopie ślad jakiejś budowli…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

24 marca 1794r. w Krakowie został ogłoszony akt powstania, powołujący Kościuszkę…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…