Dotykanie historii

Dotykanie historii (52)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…