Dotykanie historii

Dotykanie historii (53)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Zakładał koła myślicieli, popadał w konflikty, siedział w więzieniu – wszystko to za komunizm…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…