Dotykanie historii

Dotykanie historii (51)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Początek XIX wieku nie jest łaskawy dla miasta: w 1819r. skasowano klasztor cystersów…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Żołnierze z terenu powiatu Jędrzejowskiego w archiwach Wojskowego Biura Historycznego…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Prace prowadzono w obszarze, na którym miała funkcjonować kaplica zwana „św. Duchem” lub „Kościółkiem”…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Natrafi się czasem na zaryte pod ziemią fundamenty i odkopie ślad jakiejś budowli…

Rok 1949 - fragmenty dotyczące rzemieślników Powiatu Jędrzejowskiego…

W latach 30-tych XXw. Powiat Jędrzejowski był jednym z szesnastu powiatów Województwa Kieleckiego…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Pociąg rusza ze stacji Miąsowa, punkt docelowy Bizorenda - nazwa dziwna i zagadkowa…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną obecnie istniejącą budowlą…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Demontaż Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Jędrzejowie…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Cerkiew była murowana, jednokopułowa, z dzwonnicą, nad prezbiterium umieszczono małą kopułkę…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

24 marca 1794r. w Krakowie został ogłoszony akt powstania, powołujący Kościuszkę…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Na przełomie października i listopada 1918r. rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Z biegiem czasu ukształtował się Trakt Królewski, prowadzący z Krakowa na północ…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Oficjalnie jednostka Ochotniczej Straż Pożarna w Zagaju została założona w roku 1948…