Dotykanie historii

Dotykanie historii (53)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

Straż pożarna w Jędrzejowie, o której mowa w monografii, należy do najstarszych w województwie kieleckim…

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

Ks. Stanisław Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze spośród lekarstw…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Zakładał koła myślicieli, popadał w konflikty, siedział w więzieniu – wszystko to za komunizm…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…