Dotykanie historii

Dotykanie historii (51)

Amatorskie zainteresowanie historią jest najczęściej rodzajem „dotykania” dostrzeżonych śladów. Każde kolejne odkrycie pobudza ciekawość i jest zarazem motorem dalszego działania. Wytrwałe dochodzenie do czegoś w rodzaju obiektywnej pracy jest dla amatora dużo trudniejsze ale równocześnie daje niebywałą satysfakcję i dreszcz emocji, bowiem na wyciągnięcie ręki są często dostępne prawdziwe skarby…

Dotykanie historii, to lekcja pokory i cierpliwości  - czego nie da się wyjaśnić dzisiaj trzeba odłożyć na jakiś czas…

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, to nasza codzienność od setek lat…

Dzieje Jędrzejowskiego Seminarium Nauczycielskiego w latach 1872 - 1914…

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

W erze parowozów była niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kolei. Kiedy powstała wieża ciśnień?

Pierwszą szkołą na terenie ziemi oksańskiej była szkoła parafialna w Węgleszynie, notowana około 1539r.

Urodził się 16 października 1882r. w Sudole pod Jędrzejowem, w rodzinie chłopskiej....

Tajna szkoła powszechna w powiecie Jędrzejowskim 1939 - 1945…

Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej…

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego…

Przewodnik Katolicki nr 38, pismo ilustrowane dla Rodzin katolickich (fragmenty)…

W Ciernie, wsi należącej do opactwa i do konwentu klasztornego w Jędrzejowie, jest kościół parafialny…

Nauczyciele i młodzież w hołdzie narodowi amerykańskiemu…

Na przełomie XVI/XVII w. odbyły się trzy, po sobie następujące, manifestacje polityczne szlachty…

Dworek i park w Brusie - opracowanie konserwatora zabytków…

Lista instytucji, przedsiębiorstw i sklepów, działających w Jędrzejowie…

Spis abonentów sieci telefonicznej w Polsce (fragmenty dot. Jędrzejowa)…

Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego, na przełomie XVII i XIX wieku…

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich naszych czytelników-internautów, że…

powodem nienormalnych cen jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników…

Dzieje Polski chronologicznie ułożone, z uwzględnieniem opracowań najnowszych (fragmenty)…

Przy Klasztorze zatrzymywaliśmy się na chwilę, aby w cieniu drzew odetchnąć i napić się wody…

Zakładał koła myślicieli, popadał w konflikty, siedział w więzieniu – wszystko to za komunizm…

Informacja Starosty o szkodliwej działalności doktora Kwarty…

Na zdjęciu lotniczym wyraźnie widać pas lotniska polowego i kilkadziesiąt samolotów rosyjskich…

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów…

Reklamy z Księgi Adresowej Rzeczypospolitej Polskiej (fragmenty)…

Ks. dr Antoni Marchewka - opis najważniejszych wydarzeń w dziejach klasztoru i kościoła…

Język map to istna „Wieża Babel” a jego ogromna różnorodność niejednego potrafi zaskoczyć…

Sprawozdanie Dyrekcji i Rady PSS „Społem” z działalności za rok 1974…

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Człowiek ma „wbudowaną” od zawsze potrzebę nadawanie nazwy wszystkiemu, co go otacza…

Mstyczów nad rzeką Mierzawą, 15 km na połudn. zachód od Sędziszowa, przy trakcie z Wodzisławia do Pilicy…

Główniejsze dane historyczne Jędrzejowa i najbliższych okolic…

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…

Z biegiem czasu ukształtował się gościniec zwany Traktem Królewskim, prowadzący z Krakowa na północ…

Niepozorne zdjęcie filiżanki, wykonane w Tel Avivie, nie od razu zwróciło moją uwagę…

Józef Kruk, przyszły senator RP I kadencji, urodził się  1879r., ukończył Seminarium Nauczycielskie…

Mecenat artystyczny i działalność Ludwika Wiktora Kielbassa…

Fragment opracowania dotyczącego historii Klasztoru Cystersów…

Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem…

1957  Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Powiat Jędrzejowski…

Jędrzejów w latach 1795-1918, portret miasta i jego mieszkańców [Krzysztof Ślusarek]

Staropolski dwór szlachecki to coś, co z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

11.740 mieszkańców, siedziba 2 sądów, linja kolejowa,  Starostwo, Policja, Urząd Skarbowy…

Pośród zdjęć znalazłem także takie, których nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą…

Pomiędzy ul. Reymonta, Armii Krajowej, Mieszka I i torami bocznicy kolejowej istniała składnica wojskowa - Pi-Park…

W związku z utworzeniem korpusów w strukturze OPL, w 1960 sformowano 5. krt w Prząsławiu…

Lista nr 1 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - ulotka wyborcza…