Senator Józef Kruk

Józef Kruk Józef Kruk

Józef Kruk, urodzony w 1879r. w Bilczy, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie, pracował jako nauczyciel na terenie powiatów olkuskiego, kieleckiego a następnie jędrzejowskiego. Wydarzenia roku 1905 na ziemiach polskich, przeszły do historii pod znakiem walki o autonomię i wprowadzenia do urzędów języka polskiego, bojkotu administracji carskiej i strajków szkolnych. W tym czasie, za zaangażowanie w działalność patriotyczną Józef Kruk został uwięziony przez władze carskie.

Był organizatorem pierwszych w województwie kieleckim kółek rolniczych w Potoku Wielkim i Krzcięcicach, a także Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, Stowarzyszenia Spożywców „Spójnia”, Stowarzyszenia Spółdzielczego „Hurtownia” w Jędrzejowie, pierwszych w Królestwie Polskim chłopskich spółdzielni mleczarskich w Desznie i Słaboszowicach, spółdzielni „Rolnik” i „Społem” oraz wiejskiej kasy kredytowej. W 1922 roku Józef Kruk został wybrany Senatorem RP I kadencji z listy PSL „Piast” zaś w latach 1938-39 był Posłem V kadencji . Cieszył się powszechnym szacunkiem, był jednym z inicjatorów budowy Gimnazjum i Szpitala w Jędrzejowie. Po wojnie przez wiele lat sprawował funkcję Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej i ponad 20 lat był prezesem Powiatowego Zarządu PCK. Zmarł 17 lutego 1964r. i pochowany została na cmentarzy parafialnym Św. Trójcy.

Nie wiem, czy wszystko to, co się kiedyś ogląda zapada gdzieś w „szufladki” pamięci i czeka tylko na odkrycie? Być może właśnie tak jest. Podczas kolejnego przeglądania archiwów, na jednym ze zdjęć przedstawiających członków Komisji Poborowej w 1917r., w jednej z postaci uderzyło mnie nagle coś szczególnego, jakby coś znajomego. To bardzo dziwne a zarazem ekscytujące uczucie, bo przecież teoretycznie, z tego okresu nie mam prawa „znać” kogokolwiek. A jednak coś nie dawało mi spokoju...

Trochę to trwało, ale wreszcie wszystko się wyjaśniło :)

opracowanie: Krzysiek Maziarz

Więcej w tej kategorii: « O filiżance i uśmiechu Społem »