Biuletyn żołnierski

1945 Biuletyn dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie…

Odbicie więźniów

Odbicie więźniów z gestapo - relacja Eugeniusza Adamczyka…

Listy do Przypkowskich

Listy jędrzejowskich Żydów do rodziny Przypkowskich (ze zbiorów Muzeum)…

Jan Kurgan

…to jedyny znany przypadek, kiedy komendant MO zabiera swoich funkcjonariuszy i rozpoczyna działania partyzanckie…

Tajne komplety, wyzwolenie i szkoła

W okresie wojny, pomimo ogromnego terroru okupantów, popularne były tajne komplety…

Bliskie spotkania z kostusią

W maju 1944r. niemieckie władze w Jędrzejowie nagle zezwoliły na odbycie Św. Komunii…

Modlitwa za Jędrzejów

Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

Wybitni i prości, prześladowcy i ofiary

Co może na wieki połączyć wybitnych i zwykłych ludzi, prześladowców i ich ofiary?

Ryszard Kruk

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

Zdzisław Kajderowicz

Zasłynął udziałem w śmiałej akcji zamachu na Helmuta Kappa, w dniu 31 maja 1943r...

Strona 1 z 5