Mieszkańcy Zagaja

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała. Mierzwiński i inni…

Tajne komplety, wyzwolenie i szkoła

W okresie wojny, pomimo ogromnego terroru okupantów, popularne były tajne komplety…

Zagaje 1780–1800

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …

Dwory oksańskie

Staropolski dwór szlachecki to coś, co już z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Bliskie spotkania z kostusią

W maju 1944r. niemieckie władze w Jędrzejowie nagle zezwoliły na odbycie Św. Komunii…

Modlitwa za Jędrzejów

Miałem wątpliwości, czy ten od dawna planowany wyjazd do Jędrzejowa dojdzie do skutku…

Wybitni i prości, prześladowcy i ofiary

Co może na wieki połączyć wybitnych i zwykłych ludzi, prześladowców i ich ofiary?

Andrzej Waleron

„Jestem synem chłopa i wieś dobrze znam”...

Jędrzejowscy harcerze

Pierwsze drużyny skautowe w Jędrzejowie powstały w 1916 roku…

Ryszard Kruk

Ta historia to niezwykły splot przeszłości i teraźniejszości, zaczyna się dziwnie i wcale się nie kończy...

Strona 1 z 13