Topic-icon AK Podobwód Wodzisław "Łąka"...

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu - 2 lata 11 miesiąc temu #21 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Podobwód "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
W dniu 19 stycznia 1945 roku zostaje przez Rząd Londyński rozwiązana Delegatura Rządu na Kraj, a przez Komendanta Głównego AK gen. bryg. Leopolda Okulickiego zostaje rozwiązana Armia Krajowa /AK/. W terenie pozostają struktury organizacyjne , kadry, majątek i oddziały leśne. Informacja o rozwiązaniu Delegatury Rządu na Kraj i AK nie dociera do Oddziałów.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu - 3 lata 1 miesiąc temu #22 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Wyjaśnij proszę, jak rozumieć podaną przez Ciebie ' inżynierze ' datę 19 stycznia 1945 r.?! Co naprawdę rozwiązał wtedy Rząd Londyński, czy nie AK ?

Gen.bryg. Leopold Okulicki jako ostatni komendant AK pełnił tę funkcję chyba do 19 stycznia (z tą datą wydał ostatnie rozkazy) , a później jako komendant główny organizacji "NIE" pod pretekstem zaproszenia do rozmów ze stroną radziecką wraz z innymi przedstawicielami Polski Podziemnej zwabiony do Pruszkowa i porwany do Moskwy w dniu 28 marca 1945 r.. Kolejna pułapka NKWD ( uwieńczona słynnym moskiewskim procesem szesnastu).
Po raz kolejny Polska straciła swoich przywódców przy milczeniu mocarstw zachodnich.

Delegatura Sił Zbrojnych była organizacją wojskową, zaś delegat sił zbrojnych otrzymał uprawnienia dowódcze przysługujące wcześniej komendantowi AK. Pod względem politycznym podlegał jednak Delegatowi Rządu na Kraj Stefanowi Korbońskiemu, kierującemu "całością oporu przeciw sowietyzacji Polski".

Czyżby Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj miała zostać ponownie wskrzeszona rozkazem p.o.Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa z 7 maja 1945 roku, kiedy stanowisko delegata objął płk.Jan Rzepecki ps."Ożóg", "Ślusarczyk"? :)
I to właśnie gen.Rzepecki podjął ostateczną decyzję o rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych 5 sierpnia 1945 r, by zaraz we wrześniu z grupą współpracowników zamiast organizacji wojskowej powołać inną organizację, tym razem polityczną, tzn. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość".

Mam nadzieję, że da się teraz uściślić kolejność faktów. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu - 3 lata 4 tygodni temu #23 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Podobwód "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Krajanko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dziękuję za informacje ,w wydaniu ostatecznym książki dokonam stosownej korekty. W/g moich materiałów Rząd Londyński już 16.11.1944 wydał instrukcje o sposobie postępowania Delegatów Rządu na Kraj oraz AK, w przypadku zajęcia Polski przez Sowietów i działalności NKWD. W dniu 19.01.1945 zlikwidowana została instytucja Delgatów Rządu na Kraj i Komendant Główny AK gen. bryg. Leopold Okulicki na dworcu kolejowym w Częstochowie wydał rozkaz o rozwiązaniu AK i zwalniający żołnierzy z przysięgi, sugerując pozostanie w konspiracji, chcąc w ten sposób pozbawić NKWD pretekstu do represji.Skutek w rzeczywistości był odwrotny, nasiliły się represje NKWD, a Oddziały AK wracały do lasu. W tajnym rozkazie z tego samego dnia gen.bryg L.Okulicki zalecał pozostawienie szkieletowej sieci sztabów i struktur,magazynowanie broni i zachowanie łączności radiowej . Na swojego następce w przypadku jego aresztowania wyznaczył płk Jana Rzepeckiego. Zamiarem obydwu Panów było utworzenie organizacji "NIE". Delegature Slł Zbrojnych na Kraj w/g innych materiałów i Twoich powołał Gen. Anders w dniu 07 maja 1945 roku wyznaczając na Komemdanta płk J.Rzepeckiego, który to w dniu 5 sierpnia 1945 roku rozwiązał Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj i w dniu 2 wrzesnia 1945 doprowadził do utworzenia organizacji "Wolnośc i Niezawisłośc". Organizacja " Wolnośći NIezawisłość " która przejeła struktury po AK i Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj została zlikwidowana w 1952/1953 roku przez UB osadzając na stanowisku Prezesa WiN swojego człowieka tj Józefa Kowalskiego ps. "Kos".

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 1 miesiąc temu #24 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Teraz przejaśniało mi przed oczyma. Dziękuję 'inżynierze' :)
Na marginesie przyznam, że nie umiem wczuć się w ewidentnie życzeniowe myślenie panów, którzy sami wleźli w łapy NKWD w Pruszkowie.
Czyżby nie dotarły jeszcze do nich drogą radiową komunikaty o świeżutkich ustaleniach w Jałcie 4-11 lutego, gdzie zostaliśmy cynicznie przehandlowani ?
Nawet jeśli nie, to przecież Rada Jedności Narodowej po naradzie 21 lutego w Podkowie Leśnej jednomyślnie odradzała Okulickiemu udawanie się na te "rozmowy", zwłaszcza mając w pamięci analogiczne manewry Sowietów wykonane w Wilnie i gdzie indziej. Musieli wiedzieć.
To nie mogła być zwyczajna pomyłka.
Co zawiodło, rozum czy instynkt samozachowawczy? Liczyli na reakcję światowej opinii publicznej , nawet po Katyniu,a zwłaszcza po zduszeniu Powstania Warszawskiego? Te sprawy się nie przebijały same do świadomości ogółu.
Oby nas dur nie ogarniał, bo co pewien czas się odzywa niczym malaria. Antidotum koniecznie potrzebne.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 5 dni temu #25 przez Hektores
Hektores odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Zbliża się 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Jesli ktoś by był w Warszawie by oddać hołd Janowi Stempkowskiemu to dla ułatwienia podaje mapę i zdjęcie grobu.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu #26 przez Tombo
Tombo odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Witajcie, najwięcej informacji znajdziecie w archiwum IPN. Warto też przy tym zainteresować się oddziałem Huragana i ich wspólną walką w okolicach Lubczy. Pozdrawiam

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu - 2 lata 11 miesiąc temu #27 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Poszperałam, by ustalić imię Kiragi:

wzzw.wordpress.com/2011/10/31/pozydowski...tny-zywot-tw-jozefa/

Tam można przeczytać m.in. następującą opinię:
Z „charakterystyki służbowej”: „Obywatel Feliks Lipman pracownik PUBP w Jędrzejowie który pracuje od 22 maja 1945 r. w charakterze młodszego referenta. Pracę powierzoną mu wykonuje umiejętnie, rozważnie i chętnie przystępuje do każdego nowego zadania. Pomimo braku odpowiedniego szkolenia, orientuje się dość w funkcji jaką pełni. Politycznie uświadomiony i przekonany. Posiada ukończone 7 oddziałów szkoły powszechnej, jest dość zdolny. Energiczny i z inicjatywą, prędko przyswaja sobie nowe zadania i wywiązuje się z pracy z wynikiem zadowalającym” – napisał Marian Kiraga, kierownik PUBP w Jędrzejowie.

A więc Marian Kiraga.

Od 2 lutego 1946 Kierownikiem PUBP w Jędrzejowie zostaje na parę miesięcy Józef Pronobis ( wcześniej od 9 II 1945 Kierownik w Ostrowcu Świętokrzyskim , a następnie od 2 XI 1945 w Pińczowie ).
Zastąpi go 1 IX 1946 rodowity jędrzejowianin Stanisław Filipiak.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu - 2 lata 11 miesiąc temu #28 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Szanowni uczestnicy Forum !!!
Informuję Was , ze z zebranego materiału powstał artykuł pt.: Oddział Dywersji "Michała" prezentowany w dziale "Publikacje - Opowieści Wojenne", oraz na stronie głównej w pozycji "Najnowsze Publikacje"
Temat Podobwód V Wodzisław "Łąka " Placówka nr 12 Nawarzyce "Piasek" będę kontynuował. Nasza ziemia jędrzejowska posiada jeszcze wiele ciekawych tajemnic.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu #29 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Podobwód "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce "Piasek"
Magazyny broni

Jednym z większych magazynów broni jaki znajdował się na terenie działania Podobwodu V Armii Krajowej "Łąka" był magazyn zlokalizowany w zabudowaniach p. Feliksa Zmarzłego ps. "Modrzej" w Podlesiu gm. Wodzisław. Magazyn istniał od 1943 do 1946 roku. W magazynie zaopatrywał się w broń między innymi Oddział Michała. Pan Feliks Zmarzły mając przygotowanie wojskowe w stopniu kaprala (służbę wojskową w latach 30 -tych odbywał w Sejnach i w Kielcach), uczył partyzantów budowy broni, często we własnym mieszkaniu oraz taktyki wojskowej w pobliskich jarach i kamieniołomach. Był również łącznikiem oddziałów partyzanckich powiatu miechowskiego i jędrzejowskiego. Większość rannych partyzantów za jego pośrednictwem trafiała do szpitala w Miechowie.W całym dorosłym życiu był bardzo aktywnym w działaniu. Zmarł nagle w 1948 roku

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu - 2 lata 11 miesiąc temu #30 przez Hektores
Hektores odpowiedział w temacie: AK Podobwód "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce "Piasek"
mam pytanie ostatnio robiliśmy taką kwerendę i mamy w zapiskach grób jednego westerplatczyka z Nawarzyc może ktoś ma więcej informacji na jego temat.

grób kaprala Zenona Kubickiego – urodzony 16 października 1915 r. Na Westerplatte od 31 marca 1939 r. Mimo iż jego nazwisko znajduje się w rozkazie dziennym z 31 sierpnia 1939 r. o przydziale do poszczególnych wartowni, to w czasie walk stanowił on obsadę koszar. Po kapitulacji trafił do Stalagu I A. Po przejściu na statut pracownika cywilnego od lipca 1940 pracował w gospodarstwie niemieckim. W 1943 r. wyjechał na urlop w rodzinne strony. Tam zetknął się z oddziałem Armii Krajowej i został zaprzysiężony. Dnia 6 czerwca 1945 r. do domu Kubickich został wezwany lekarz. O godzinie 13.00 stwierdził on zgon Zenona Kubickiego. Jego przyczyną był postrzał w głowę. Zaraz po tym w domu Kubickich zakwaterowany został oficer Armii Czerwonej.
Odznaczony: pośmiertnie – Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (1990 r.)
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.