Topic-icon AK Podobwód Wodzisław "Łąka"...

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #11 przez Hektores
Hektores odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
W niedziele palmową dostałem od rodziny Jana Stempkowskiego zdjęcie
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 5 miesiąc temu #12 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Serdecznie dziękuję za odzew na moją prośbę oraz materiały, sądziłem że będzie większe zainteresowanie tym tematem. Na dzień dzisięjszy posiadam komplet materiałów dotyczących Oddziału Dywersji AK "Michała", "Nurta". (zbiory IPN). Brak mi materiałów zidentyfikowaych pracowników UB z tego okresu , którzy zajmowali się Oddziałem Dywersji i jego skuteczną likwidacją. W najbliższym czasie rozpocznę druk materiałów przyszłej książki . Osobnym tematem będzie sprawa Oddziału Dywersji AK "Buk" działający na terenie powiatu pinczowskiego, zwłaszcza sprawa póby rozbicia Więzienia w Pinćżowie o którą prosił Krzysiek.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 tygodni temu - 3 lata 3 tygodni temu #13 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Moi drodzy, cieszyć się wypada, że praca nad rekonstrukcją biografii Michała i jego syna Jana Stempkowskich posunęła się na tyle, by wreszcie poznać ich wspaniałe życiorysy, wobec których rodzi się szacunek, a nawet pewien niepokój.....
W załączonym materiale jest też zdjęcie grobu rodzinnego na warszawskich Powązkach.
Cześć, chwała i pamięć ludziom oddanym Polsce. Podłość ludzką zwyciężyli.

www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/michal-stempkowski

piewca.pl/2015/07/09/jan-stempkowski-pseud-michal/

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 tygodni temu - 3 lata 3 tygodni temu #14 przez Hektores
Hektores odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Trochę o "Michale" z akt...

WNBUOUY171
WYDZIAŁ "C" WACO W KIELCACH
TAJNE
2413
KARTA4
M = =37=7.7=
na czyn przestępny dokonany
przez bandę terrorystyczno-rabunkową nielegalnej organizacji NSZ pod d0dztwem Chmielewskiego Stanisława, ps. "Buk".
dokonany przez : Chmielewskiego Stanisława, ps. "Buk" wraz ze swą bandą oraz bandą terr.-rab. o zabarwieniu AK pod d-dztwem ps. "Michała" - razem w sile około 30 ludzi.
Rodzaj czynu : Opis czynu :
napad terr.-rab. na więzienie.
„po,f+24<zikv z 3 na 4 czerwca 1945 roku w Pińczowie uzbrojeni w broń długą, i automatyczną dokonali napadu na więzienie w celu uwolnienia osadzonych tam więźniów. Przed przystąpieniem do szturmu na więzienie bandyci zerwali łączność telefoniczną więzienia z Urzędami w Busku, Kielcach i Jędrzejo-wie. Następnie rozdzielili się na trzy grupy. Pierwsza grupa po otoczeniu budynku przystąpiła do natarcia na bramę więzienną. Druga grupa zabezpieczała grupę pierwszą w ten sposób, że odcinała drogę pomocy od strony Pow. Urzędu Bezp. Publ. w Pińczowie, na wypadek gdyby Urząd wysłał na pomoc oddział szturmowy, a komenda Powiatowa MO funkcj. MO. Trzecia grupa stała w odwodzie, zadaniem jej było szybkie sprawne przeprawienie się wszystkich bandytów na drugą stronę przepływającej w pobliżu rzeki Nidy po zakończonej akcji. Nacierająca na bramę więzienną banda użyła pocisków przeciwpancernych, które jednak z niewiadomych przyczyn nie eksplodowały.

Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 3 tygodni temu #15 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Otóż właśnie. Język dokumentu zdradza wschodnie wyszkolenie autora-funkcjonariusza "zbrojnego ramienia władzy ludowej"ppor. J.Rogali.
Wg użytego przezeń w dokumencie słownictwa 'próba odbicia więźniów' otrzymuje kwalifikację: "czyn przestępczy dokonany przez bandę terrorystyczną-rabunkową[...]pod d-ctwem ps.<<Michała>> ".
Wcześniej władza wyższa opracowała odpowiednie hasła w kwalifikatorze czynów zabronionych. Sam podporucznik owych sformułowań nie wymyślił na potrzebę chwili. To pewne.
Proszę zwrócić uwagę, że hasła te zakłamywały rzeczywistość. Gorzej jeszcze. Posługiwanie się nimi w pracy przez funkcjonariuszy komunistycznego systemu wytwarzało w nich fałszywe przekonanie, że oto właśnie oni bronią porządku i ładu społecznego. Wielu z nich aż dotąd jest święcie przekonanych, że to oni działali legalnie. Nie chcą pamiętać z czyjego nadania i pod czyim dowództwem. Bredzą nadal o przyjaźni polsko-radzieckiej, ale chyba z przyzwyczajenia, które stało się ich drugą naturą.
Po wykonaniu wyroku śmierci na Janie pilnie badano, czy pojawią się oznaki "załamania moralnego" u jego ojca Michała. Ponieważ jednak ten ukrył ból po stracie ostatniego syna, też uznano go za wyjątkowo niebezpiecznego, bo odpornego człowieka i przez długie lata poddawano inwigilacji.
Przecież były to metody wielokrotnie powtarzane. Znamy je aż zanadto dobrze. Czyż nie?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 2 tygodni temu - 2 lata 10 miesiąc temu #16 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego jak i Akowców zbudził daleki huk , który dochodził od wschodu i był to nieprzerwalny i falujący grzmot . Nie trudno było się domyśleć że to altyleria na froncie za Chmielnikiem. Ześrodkowanie ognia było ogromne . Pod wieczór w Oddziałach AK zaczęto się zastanawiać co przyniesie najbliższa przyszłość. W następnych dniach zaczeły pojawiać się grupy żołnierzy niemieckich podążające ,uciekających na zachód. Ostatnia noc okupacyjna z 13 na 14 stycznia roku 1945 nie była spokojna, łuny pożarów rozjaśniały niebo na wschodzi Powiatu i dochodził klekot broni maszynowej. Za uciekającymi Niemcami zaczeły pędzić radzieckie transportery opancerzone, samochody ciężarowe , polowe łaziki i motocykle. Za wojskiem frontowym podążały i niosły postrach Oddziały radzieckiej NKWD. Równocześnie zaczeły się ujawniać komórki PPR , której członkowie zaczeli wspólpracować z NKWD, poprzez donosy a w krótkim czasie stali się pracownikami, informatorami i agentami powstałego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 2 tygodni temu - 3 lata 2 tygodni temu #17 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Napisałeś '...zaczeły się ujawniać komórki PPR ". Czy mógłbyś uściślić, kiedy one tak naprawdę powstały np. w Jędrzejowie ?
Z relacji Jana Raka z Chańczy wynika, że 23 lipca 1944 r. w jego stodole zebrało się na Zjeździe Wojew.Rady Narodowej 27 delegatów (pod przywództwem ludowców) z czego zaledwie 8 delegatów reprezentowało PPR.
Władysław Patrzałek z PPR oraz z BCh.Edward Felis ( przedtem w AK) przybyli do Chańczy z Jędrzejowa.

Ciekawą analizę sytuacji w terenie podaje na bieżąco Hans Frank w swoim "Dzienniku":
"PPR w związku z sukcesami sowieckimi rozwija silną propagandę. Operuje na wsiach wśród podatnego elementu, jak małorolni, robotnicy folwarczni...",
co świetnie obrazuje działalność agitatorska wśród ludności Mariana Stanika "Bystrego" w maju 1944 r, pod osłoną oddziału AL "Górala"-Stefana Szymańskiego wysłanego z Ostrowca.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 2 tygodni temu #18 przez ARS
ARS odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
"Władysław Patrzałek z PPR oraz z BCh.Edward Felis ( przedtem w AK) "
A to ciekawe? Przypuszczam, że był w BCH, scalanie tej organizacji z AK w jędrzejowskim szło niemrawo i pewnie nigdy w AK nie był, nie tylko z tego powodu.
Bliżej mu było do komunistów, niż do "ślacheckiego wojska", jak to oni zwali AK.
To poniżej, to ze strony www.andreovia.pl/po-roku-1918-5
"...W toku walki z okupantem postępowała radykalizacja niektórych działaczy ludowych, niezadowolonych z dotychczasowej polityki kierownictwa SL „Roch”. Wiosną 1944 roku ukształtowała się w Jędrzejowskiem grupa Stronnictwa Ludowego „Wola Ludu” z Edwardem Felisem na czele, która nawiązała bliską współpracę z PPR i innymi ugrupowaniami demokratycznymi, na platformie politycznej reprezentowanej przez Krajową Radę Narodową."

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
3 lata 1 tydzień temu - 3 lata 1 tydzień temu #19 przez inżynier
inżynier odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
Odpowiedz na post Krajanki
Jak wynika z sprawozdań wywiadu AK z 29.06.1944 roku w Jędrzejowie przy ul. Łysakowskiej 25 u Wojdy Stanisława istniała skrzynka miejscowej PPR, a w miejscowości Klimontów w gminie Mstyczów , działalność komunistyczną prowadził Gądek Stanisław. Ponadto na terenie miejscowości Nagłowice,Łysaków Prząsław i Mierzwin przejawiali działalność członkowie PPR. Była wśród nich kolportowana gazetka "Trybuna Wolności". Na terenie gminy Nagłowice występował Oddział partyzancki AL w sile 12 ludzi.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 11 miesiąc temu - 2 lata 11 miesiąc temu #20 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: AK Pododdział "Łąka" Placówka nr 12 Nawarzyce
A o kim myślisz 'inżynierze' z okolicy Nagłowic? Czy chodzi Ci o brygadę AL Tadeusza Grochali " Tadka Białego"?
Był pewien przedwojenny członek KPP Stanisław Olczyk z Nieznanowic k/Włoszczowej ps. "Garbaty" Utworzył niezależną grupę leśną, z którą wszyscy mieli kłopoty. PPR ( zapoczątkowany w styczniu 1943 r kontakt ze Stanisławem Tatarem "Bladym") ponoć usiłowało "Garbatego" przyłączyć chyba właśnie do "Tadka Białego" (?) , ale Olczyk wolał działania równoległe na własne konto. Na forum "Inne Oblicza Historii" dowiedziałam się, co następuje:

{ W sierpniu 1944 jego oddział został tylko częściowo zniszczony.

Akcje oddziału AL. „Garbatego” od czerwca 1944 do stycznia 1945:

6.06. – zasadzka na szosie Włoszczowa – Jędrzejów. Ostrzelano jadąca furmankami grupę żołnierzy niemieckich. Dwóch raniono, zdobyto 1 pm i 2 kb,
23.06. – zasadzka na szosie Nagłowice – Jędrzejów. Zniszczono 2 samochody policyjne. Zginęło 7 hitlerowców, 4 raniono ujęto i rozbrojono 13 dalszych. Zdobyto 7 pm, 17 kb i 3 pistolety.
17.07. – wykolejenie pociągu w pobliżu stacji Małogoszcz,
16.08. – w pobliżu gajówki Zwierzyniec oddział „Garbatego” został zaatakowany przez Niemców. Po zmroku wyrwano się z okrążenia. Zginęło 4 partyzantów a 2 zostało rannych. Strat niemieckich nie ustalono.
27.10. – wysadzono pociąg towarowy na trasie Włoszczowa - Ludynia,
27.11. – koło Krzepina rozbrojono 21 osobowy oddział niemiecko – ukraiński,
27.11. – inna grupa wysadziła wraz z przejeżdżającym samochodem drewniany most na trasie Włoszczowa – Nieznanowice,
27.11. – inna grupa wysadziła most kolejowy koło stacji Potok,
30.11. – potyczka z Niemcami przy wsi Krasówek. Zginęło 4 Niemców,
24.12. – zasadzka pod wsią Karpiówka. Zabito 4 Niemców i 2 raniono,
29.12. – potyczka z Niemieckim patrolem. Zginęło 3 Niemców,
15.01.45. – w rejonie Krzepina trzykrotnie zaatakowano grupy żołnierzy Wehrmachtu.
1. w lesie koło Krzepina rozproszono wycofujący się oddział zabijając 9 i rozbrajając 23,
2. między Krzepinem a Sulikowem okrążono 42 żołnierzy, 11 zginęło a reszta się poddała,
3. w lesie Kwilina zaatakowano kolejna grupę uciekających Niemców. Poległo 23 a 64 wzięto do niewoli.

Oddział „Garbatego” okresowo wchodził w skład innych brygad AL. i z nimi działał.
Ja uważam – o czym już wcześniej pisałem – oddział „Garbatego” za tzw. ‘dziki”. Władze PPR chciały go sobie podporządkować, lecz „Garbatemu” nie było to na rękę. Pod koniec wojny akcji przeciwko okupantowi prowadził trochę więcej.

Pon 15 Sty, 2007 18:20 }

Pozwalam sobie na zamieszczenie wykazu tych akcji "Garbatego", bo pewnie część z nich łączyła się z terenem operowania pododdziału "Łąka", a na pewno wzbogaca ogólny kalendarz walk z Niemcami w ostatnim półroczu wojny.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.