Partyzanci z Warzyna

Po prawie trzech latach wojny, w sierpniu 1943 roku, przyszedł straszny dzień…

AK - Oddział Michała

Rankiem 12 stycznia 1945 roku gdy było jeszcze ciemno mieszkańców zbudził daleki huk…

Schron AK

Przystępujemy do budowy schronu. W tym czasie „Wojtek” dostaje pierwsze ostrzeżenie…

Kacper Mir-Niemirski

Kacper Mir - Niemirski – Kom. Obwodu BCH i AK, dowódca Partyzanckiego Pułku Piechoty…

Zdzisław Duh-Imbor

Był wielkim patriotą nie uznającym kompromisów, kochającym bez reszty swoją „małą ojczyznę”…

Mobilizacja

Komendant Główny wydał rozkaz wzywający do „marszu wszystkimi posiadanymi siłami na pomoc Warszawie”…

Siły niemieckie

Na podstawie pracy operacyjnej ustalono rozmieszczenie, skład i wyposażenie sił niemieckich…

Wywiad

Już w 1940r. cały obwód jędrzejowski okryła siatka najlepszych w Okręgu agentów…

Akcje dywersyjne

W nocy 12/13 czerwca 1943r. grupy dywersyjne na terenie całego obwodu przeprowadziły akcje na urzędy…

Prasa podziemna

Nasłuch radiowy, dawał możliwość przekazania prawdziwych informacji o zmaganiach na froncie…

Strona 1 z 2