Topic-icon Dwory ziemi jędrzejowskiej...

Więcej
11 miesiąc 3 dni temu #231 przez marek112
marek112 odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
Witaj Krajanko. Moje przypuszczenie wynikają z tego że zawsze jak trafiłem na konfiskatę za udział w Powstaniu Listopadowym(przez cara zwane powstanie Polskie z 1830r.) zawsze było podane za jakie powstanie była konfiskata a w przypadku organizowanej konspiracji księdza Ściegiennego było tylko podane że za udział w powstaniu. Władze mogły chcieć aby wśród ludu nie szerzyły się pogłoski o tym powstaniu i dlatego unikali mówienia o nim.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
9 miesiąc 3 tygodni temu - 9 miesiąc 3 tygodni temu #232 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
do Marka 112
Istotnie, władze pisały niechętnie albo wcale o ks.Ściegiennym.
Bodaj w tym roku widziałam skromny grób tego wspaniałego kapłana i polskiego patrioty na lubelskim cmentarzu przy ul.Lipowej.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
9 miesiąc 3 tygodni temu - 9 miesiąc 3 tygodni temu #233 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
Mamy do poczytania na portalu artykuł/referat o dworze w Mstyczowie i jego losach.
Wielce zasłużył mu się jeden z właścicieli, Bolesław Kugler, inżynier rolnik, urodzony tamże ( czyli w majątku swojej matki) 12.03.1863 r. a zmarły na zawał serca w Warszawie 12.11.1922 r. W artykule pominięto jednak, że do Bolesława oprócz dworu należały dwa folwarki w jędrzejowskim:
Mstyczów - 331 ha i Podsadek - 261 ha oraz las "Dębina".
Właśnie Bolesław m.in. założył cegielnię i młyn. Obecnie ruiny. Natomiast w tej smutno kończącej się historii widać jedno jaśniejsze światełko.
Nie udało się zniszczyć ochronki dla sierot założonej w Tarnawie przez jego żonę, Helenę z Domaniewskich.
Kontynuację ochronki stanowi Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem".

I chociaż z gniazda rodzinnego w Mstyczowie prawie nic nie ocalało, a Kuglerowie "po mieczu" wyemigrowali, pozostała w Warszawie część "po kądzieli"
czyli córki Mieczysława Kuglera ( syna Bolesława i Heleny), Maria Rakowska oraz Helena Wyczółkowska, o czym, gwoli sprawiedliwości , należałoby wspomnieć.
Wszak to jak najbardziej rodzina.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
9 miesiąc 2 tygodni temu - 9 miesiąc 2 tygodni temu #234 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
Do wglądu raz jeszcze spis z 1917 roku, w którym jest wymienionych 59 nazwisk....i majątków z dworami ( czekających na zbiorcze opracowanie, bo po 1945 roku już z większości z nich zostało wspomnienie :unsure: )!
Tam Bolesław Kugler oznaczony jest jako 'pacht' czyli dzierżawca majątku Mstyczów ( co mogłoby wynikać albo z umowy- pożyczki z Bankiem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, albo z rodzinnych układów własnościowych, o których artykuł enigmatycznie napomyka):

www.andreovia.pl/jedrzejow-forum/gdzie-s...cy-wg-powiatow-1917r

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
9 miesiąc 1 tydzień temu - 9 miesiąc 1 tydzień temu #235 przez Krajanka
Krajanka odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
Zwróćmy uwagę, że wolnej ojczyźnie jeszcze intensywniej niż pod zaborem zajęto się zorganizowaniem w spółdzielniach własnej sprzedaży ziemiopłodów bez pośrednictwa.
Obwieszczenia Publiczne dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 89 z 8 października 1924 zawiadamia:

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kielcach wciąg­nięto w d. 27 września 1924 r. dodatkowe zgłoszenie przy firmie:
27. „Syndykat Rolniczy Kielecki Spółka Akcyjna”. Oddziały spółki znajdują się: w Jędrzejowie, Sędziszowie, Włoszczowie, Szczekocinach i Bę­dzinie.

Postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z d. 12 kwietnia 1924 r., opublikowanem w Nr 111 Monitora Polskiego z d. 15 maja 1924r., kapitał zakładowy spółki zostaje powiększony o marek 50.000.000 czyli do mk. 150.000.000—drogą nowej IV emisji 50.000 sztuk nowych akcji,
z których 25.000 imiennych i 25.000 na okaziciela, nominalnej wartości 1000 mk. każda. § 22 statutu spółki otrzymuje brzmienie: prawo do jednego
głosu daje 10 akcji imiennych, lub 40 na okaziciela, jednakże jeden akcjonarjusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość,
do jakiej daje prawo posiadanie 1/3o części całego zakładowego kapitału spółki”.
Kierownikami oddziałów, uprawnionymi do prowadzenia bieżących spraw handlowych, do podnoszenia z poczty korespondencji zwyczajnej, poleconej, wartościowej, pieniężnej, przekazów i posyłek mianowani są:
Bronisław Pomianowski w Jędrzejowie, Wincenty Pawelski w Sędziszowie, Gą­bin Nurczyński we Włoszczowie, Jan Fabijanski w Szczekocinach i Ryszard Szczurek w Będzinie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 miesiąc 2 tygodni temu #236 przez marek112
marek112 odpowiedział w temacie: Dwory ziemi jędrzejowskiej...
Taką ciekawostkę zdobyłem o dworze w Zagaju: według miejscowych legend został zbudowany przez jego właściciela w takim miejscu aby było z jego okien widać panoramę miasta Pińczowa. Obecnie z miejsca w którym był dwór nic nie widać bo zasłaniają bloki ale z terenu parku widać miasto Pińczów.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.