Serwisy genealogiczne

Większość z nas rozpoczyna poszukiwania przodków wykorzystując narzędzia dostępne w sieci…

Wizyta w archiwum

W życiu genealoga przychodzi taki moment, kiedy zebrane informacje okazują się niekompletnie…

Stare akty po rosyjsku

Najtrudniejszym etapem będzie odczytanie metryk sporządzonych w języku rosyjskim…

Stare akty po łacinie

Być może podczas poszukiwań znajdziemy dokumenty, które zostały spisane po łacinie…

O metrykach

Gdy zbierzemy już najważniejsze informacje o naszych krewnych możemy przystąpić do wyszukania metryk…

Pierwsze kroki

Cierpliwość jest cnotą - nie dowiemy się wszystkiego od razu, nie rozwiążemy wszystkich zagadek...