Tajemniczy dworek

dworek przy słodowni dworek przy słodowni

Pośród serii zdjęć z okresu I wojny światowej, co do których miałem pewność, że zostały wykonane w Jędrzejowie lub najbliższej okolicy, natrafiłem na jedno (fot. z lewej) przedstawiające budynek - jakby dworek, którego nie mogłem skojarzyć z żadną istniejącą budowlą.

Zagadka pozostałaby nierozwiązana, gdyby nie zbiory Muzeum im. Przypkowskich, staraniem Michała udostępnione Andreovii. Na jednym z tamtych zdjęć odnalazłem ten sam budynek (fot. z prawej), ale tym razem szczęście bardziej mi dopisywało, bo po prawej stronie zdjęcia wypatrzyłem znane kształty jędrzejowskiej słodowni. Finis coronat opus :)

opracowanie: Krzysiek Maziarz

Więcej w tej kategorii: