Zagaje 1780–1800

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …