Mieszkańcy Zagaja

Bakalarz, Dunajewski, Laprus, Fatyga, Jaros, Kaleta, Bernatowicz, Capała, Mierzwiński i inni…

Zagaje 1780–1800

W 1790r. wieś Zagaje znajdowała się w powiecie księskim, województwa krakowskiego, …