Kronika tajnego nauczania

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytety, licea i gimnazja, polska szkoła zeszła do podziemi…