A64--1820_01

 1820 Plan Ratusza w Jędrzejowie, sporządzony przed jego rozbiórką

A64--1821_01

 1821  Rynek w Jędrzejowie na planie regulacyjnym miasta

A64--1876_01

 1876  Rynek w Jędrzejowie na mapie sytuacyjnej miasta

A64--1882_01

 1882  Fragment Rynku w Jędrzejowie z pierzeją zachodnią, częściowo spaloną

A64--1897_01

 1897  Fragment zachodni Rynku w Jędrzejowie na planie sytuacyjnym

A64--1801_01

 1801  Mapka zachodzącey kontrowersyi między wsiami Zagaiem y Kawęczynem

A64--1939_01

 1939  Plan gruntów wsi Droblin w gminie Wodzisław

A64--2006_01

 2006  Okolice Jędrzejowa (mapa topograficzna, skala 1:10.000)

A64--1945_01

 1945  19 stycznia, okolice Gaju - niemieckie zdjęcie lotnicze

A64--1948_02

 1948  Jędrzejów - projekt sieci kanalizacyjnej

Strona 1 z 5