Kapliczka Św. Ducha

Przy zbiegu ulic Małogoskiej i Bizorędzkiej, w miejscu dawnego cmentarza, stała sobie kapliczka Św. Ducha…

Endstation

Cmentarz Podklasztorze założono w pierwszych w latach wojny a nad drzwiami kapliczki napisano…