Stare akty po rosyjsku

Najtrudniejszym etapem będzie odczytanie metryk sporządzonych w języku rosyjskim…