Stare akty po łacinie

Być może podczas poszukiwań znajdziemy dokumenty, które zostały spisane po łacinie…