Wybitni i prości, prześladowcy i ofiary

Co może na wieki połączyć wybitnych i zwykłych ludzi, prześladowców i ich ofiary?

Endstation

Cmentarz Podklasztorze założono w pierwszych w latach wojny a nad drzwiami kapliczki napisano…