zeZ prasyOpracowania

Przedstawiamy różne publikacje związane bezpośrednio z regionem jędrzejowskim albo z losami jego mieszkańców…

Uwaga: Niektóre pliki dokumentów (format PDF) są bardzo duże, więc ładowanie musi trochę potrwać; dla uproszczenia można zapisać plik na swoim dysku.

Najnowsze publikacje:

A.wp
1863 Powstanie Styczniowe
 
     

Pozostałe publikacje:

A.wp
1900 Dzieje Polski chronologicznie
ułożone (fragmenty)
A.wp
1914-1918 Imielno - Kronika Parafialna,
(pozycja czasowo niedostępna)
A.wp
1916 Główniejsze dane historyczne
Jędrzejowa i najbliższych okolic
A.wp
1923 Przewodnik Katolicki nr 38
 
A.wp
1925 Reklamy z Księgi Adresowej
RP
A.wp
1926 Spis nauczycieli szkół wyższych,
średnich, zawodowych…
A.wp
1926 Nauczyciele i młodzież w hołdzie
narodowi amerykańskiemu…
A.wp
1929 Lista przedsiębiorstw działających
w Jędrzejowie
A.wp
1930 Historyczny opis kościołów, miast,
w Jędrzejowskiem…
A.wp
1932 Spis abonentów sieci telefonicznej
w Polsce
A.wp
1932 Monografia historyczna i gospodarcza
powiatu Jędrzejowskiego…
A.wp
1934 Informacja Starosty o 'szkodliwej'
działalności Ignacego Kwarty
A.wp
1939 Wielkie i piękne dni Jędrzejowa
- ks. dr Antoni Marchewka
A.wp
1939 Jędrzejów u schyłku swego
samorządu miejskiego
A.wp
1939-1945 Biuletyn dla żołnierzy polskich
sił zbrojnych na zachodzie
A.wp
1943 Listy do p. Przypkowskich
 
A.wp
1944 Kiedy profesor strajkuje
(fragment wspomnień nauczycielki)
A.wp
1944 Odbicie więźniów z gestapo
- relacja E. Adamczyka
A.wp
1944 Gazetka 'W marszu' wydawana
przez AK
A.wp
1945 3 Dywizja Strzelców Karpackich
w Italii…
A.wp
1946-1950 Opracowanie dotyczące historii
Klasztoru Cystersów
A.wp
1947 Harcerski Klub Sportowy 'START',
Leszek Augustynik
A.wp
1947 Ofiary zbrodni niemieckich
w powiecieJędrzejowskim
A.wp
1947 Mieszkańcy Jędrzejowa w świetle
najstarszej księgi metrykalnej…
A.wp
1948 Tajna szkoła powszechna w powiecie
Jędrzejowskim…
A.wp
1948 O polskim szpitalu wojennym 1831r.
w budynkach cysterskich…
A.wp
1951 Dzieje Seminarium Nauczycielskiego
w latach 1872 - 1914, dr Antoni Artymiak
A.wp
1957 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
- POWIAT JĘDRZEJOWSKI…
A.wp
1971 Dworek w Brusie - opracowanie
 
A.wp
2002 Szlakiem wspomnień żołnierzy-górników
(Leszek Augustynik, fragmenty)
A.wp
2014 Mecenat artystyczny i działalność
Ludwika Wiktora Kielbassa
A.wp
2014 Jędrzejów w latach 1795-1918
Krzysztof Ślusarek  
[dawny.jedrzejow.eu]

zebrał: Krzysiek Maziarz