KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

57    Dom, ul. Kościelna 8

Obecna funkcja:

mieszkalny i usługowy

Materiał:

murowany

Datowanie:

koniec XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kościelna 8

Lokalizacja archeologiczna:

strefa ochrony archeologicznej

Numer ewidencyjny działki:

168 obręb 5

Własność:

prywatna

Rodzaj użytkowania:

mieszkalno-usługowy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek wybudowany ok. 1900r., piętrowy (część mieszkalna na piętrze).

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów