KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

25    Dzwonnica (Parafia Św. Trójcy)

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II 2

Lokalizacja archeologiczna:

stanowisko nr 3/90-60 późne średniowiecze-czasy nowożytne

Numer ewidencyjny działki:

29 obręb 5

Własność:

Parafia Św. Trójcy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

02.03.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Budynek przy parafii Św. Trójcy z ok. 1915r. murowany, odrestaurowywany w 2005r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów