KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

95    Budynek (Starostwo Powiatowe)

Obecna funkcja:

urząd

Materiał:

murowany

Datowanie:

lata 50-te XX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. 11 Listopada 53

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

363 obręb 4

Własność:

Powiat Jędrzejowski

Wpis do rejestru:

ewidencja gminna

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Obiekt wybudowany w latach 50-tych XX w. jako siedziba władz, charakterystyczny dla okresu komunistycznego tzw. Dom Partii.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

94    Wieża ciśnień

Obecna funkcja:

obiekt wolnostojący

Materiał:

murowany

Datowanie:

1943r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Kolejowa

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

212/11 obręb 3

Własność:

Skarb Państwa
użytkowanie wieczyste PKP

Wpis do rejestru:

ewidencja gminna

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt wybudowany na terenach PKP w roku 1943. Służył przez wiele lat jako zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jędrzejowa i kolei. Od kilkunastu lat jest nieużytkowany, jest stałym elementem zabudowy Jędrzejowa.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

93    Kopiec Bł. Wincentego Kadłubka

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

1918r.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Klasztorna

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

46 obręb 3

Własność:

Archiopactwo OO Cystersów

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Wystawiony w 1918 roku przez mieszkańców Sudołu, Brzeźnicy, Prząsławia w 700. rocznicę przybycia Wincentego Kadłubka do klasztoru OO Cystersów. Stoi w prawdopodobnym miejscu spotkania w momencie przybycia błogosławionego i ówczesnego opata cystersów.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

92    Kapliczka Św. Ducha

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Jędrzejów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

ul. Jana Pawła II

Lokalizacja archeologiczna:

nr stanowiska 4 z obszaru 90-60 osada

Numer ewidencyjny działki:

106 obręb 1

Własność:

Województwo Świętokrzyskie
ŚZDW w Kielcach

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.06.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:link

Uwagi:

Kapliczka umiejscowiona na terenie dawnego cmentarza kościoła Św. Katarzyny (obecnie Św. Trójcy). W latach 30-tych XX w. podczas budowy drogi z miasta do szpitala natrafiono na stary cmentarz, gdzie oprócz szkieletów znaleziono srebrne monety z XI i XII w. W 2008 roku kapliczka Św. Ducha została odnowiona przez mieszkańców Jędrzejowa.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

91    Kapliczka - Sudół

Obecna funkcja:

sakralna

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Sudól

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Sudół

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

52/1 obręb 32

Własność:

prywatna

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt z XIX w.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

90    Dróżniczówka Potok Mały

Obecna funkcja:

dróżniczówka

Materiał:

murowany

Datowanie:

XIX w.

Miejscowość:

Potok Mały

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Potok Mały

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

241/2, 241/1 obręb 25

Własność:

Skarb Państwa
trwały zarząd GDDKiA

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z lat 1825-1850, częściowo przebudowany, dach kopertowy kryty blachą.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

89    Cmentarz (Parafia w Mnichowie)

Obecna funkcja:

cmentarz grzebalny

Materiał:

 

Datowanie:

początek XIX w.

Miejscowość:

Mnichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Mnichów

Lokalizacja archeologiczna:

 

Numer ewidencyjny działki:

409 obręb 21

Własność:

Parafia Św. Szczepana diakona
w Mnichowie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Cmentarz z drugiej połowy XIXw., w granicach ogrodzenia.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

88    Plebania (Parafia w Mnichowie)

Obecna funkcja:

mieszkalna

Materiał:

murowany

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Mnichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Mnichów 71

Lokalizacja archeologiczna:

7/89-60 ślad osadniczy nr 7

Numer ewidencyjny działki:

256/1 obręb 21

Własność:

Parafia Św. Szczepana diakona w Mnichowie

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

bardzo dobry

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Budynek z ok. 1900r. zmodernizowany w 2004r.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

KARTA  ADRESOWA  GMINNEJ  EWIDENCJI  ZABYTKÓW

Obiekt:

87    Ogrodzenie z bramkami (Kościół w Mnichowie)

Obecna funkcja:

gospodarcza

Materiał:

murowane

Datowanie:

początek XX w.

Miejscowość:

Mnichów

Fotografia:

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Adres:

Mnichów 71

Lokalizacja archeologiczna:

7/89-60 ślad osadniczy nr 7

Numer ewidencyjny działki:

256/2 obręb 21

Własność:

Parafia Świ. Szczepana diakona w Mnichowie

Rodzaj użytkowania:

gospodarczy

Wpis do rejestru:

ewidencja wojewódzka

Stan zachowania:

zaniedbany

Data wykonania ewidencji:

10.05.2011

Dodatkowe informacje:link

Dokumenty archiwalne:

 

Uwagi:

Obiekt powstał ok. 1900r. z kamienia pokryty płytkami betonowymi o spadku jednostronnym.

Ewidencja Zabytków Jedrzejów

Ewidencja Zabytków Jedrzejów