Przewodnik Gospodarczy województw Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego 1938

 

Tykwińscy

Niniejszym oddajemy do rąk P. T. Czytelników Przewodnik Gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego na rok 1938. Praca ta ma cel praktyczny. Od dłuższego czasu — mianowicie — daje się odczuwać brak podręcznego zbioru najważniejszych dla przemysłowca i kupca przepisów prawnych, oraz zestawień taryf i opłat, względnie wiadomości aktualnych, interesujących tą sferę. Od dłuższego również czasu nie ukazała się żadna praca, któraby skorygowała dział adresowy istniejących już ksiąg adresowych, podlegający notorycznie ustawicznym i szybkim zmianom. Nie koniec na tym. Większość wydawnictw informacyjnych pomija małych przemysłowców i kupców (III kategoria patentów handlowych i VIII kategoria świadectw przemysłowych) — poprzestając na wyższych kategoriach. W naszych stosunkach jest to błąd zasadniczy, gdyż właśnie powodem nienormalnych cen niektórych artykułów w naszym kraju jest konieczność posługiwania się szeregiem pośredników dla braku znajomości bezpośredniego konsumenta, jakim jest mały przemysłowiec i mały kupiec — detalista. Prowizje pośredników w tych warunkach podbijają nienormalnie cenę towaru lub surowca i powodują drożyznę. Tego błędu pragnęliśmy uniknąć — dlatego też uwzględniliśmy w dziale adresowym VIII kat. przemysłową i III kat handlową w miarę danych zawartych w dostępnych dla nas źródłach....

Minęło 80 lat a problem nadal aktualny — prawda?

zapraszam do czytania - Marek Godlewski

zobacz pełny tekst opracowania

Uwaga: Plik jest bardzo duży, więc ładowanie musi trochę potrwać; dla uproszczenia można zapisać plik na swoim dysku.

Więcej w tej kategorii: