Wszelkie prawa zastrzeżone, zabranie się kopiowania i publikacji fragmentów lub całości bez zgody autorów

books   books   books   books

Opowieści o świcie i zmierzchu
rzecz o dawnym Jędrzejowie i nie tylko

Ostatki staropolskie

Ofiary zbrodni niemieckich
w powiecie jędrzejowskim
w latach 1939 - 1945

Ziemia Jędrzejowska
(fragmenty)

Andrzej Kalinin,  Zbigniew Ciałowicz,
Józef Gierczak, Jan Hatys, Jan Zając

Janusz Roszko, Stefan Bratkowski

dr Antoni Artymiak

praca zbiorowa

wyd. 2011

 

wyd. 1966

 

wyd. 1947

 

wyd. 1971

             
             
             
books   books        

Mecenat artystyczny i działalność kolekcjonerska Ludwika Wiktora Kielbassa

Szkolnictwo i oświata
w powiecie jędrzejowskim
       

 

Magdalena Kołtunowicz

 

Arkadiusz Sokół

 

   

wyd. 2014

 

wyd. 1973

       


inne publikacje:

dr Antoni Artymiak     Mieszkańcy miasta Jędrzejowa w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1743-1752)
dr Antoni Artymiak   Wiadomość o polskim szpitalu wojennym 1831r. w budynkach cysterskich
dr Antoni Artymiak    Dzieje Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie 1872-1914
dr Antoni Artymiak   Tajna szkoła powszechna (1939-1945) we wspomnieniach młodzieży
dr Antoni Artymiak   Jędrzejów u schyłku swego samorządu miejskiego (XVIII - XIX w.)
Zygmunt Zagórowski   Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów (...)
X. Jan Wiśniewski
  Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem
S. Borkiewicz, Z. Linowski   Monografia historyczna i gospodarcza powiatu Jędrzejowskiego

 

publikacje dzięki uprzejmości autorów książek  -  DZIĘKUJEMY