Okna na świat

1885-A81--1885_PKP-01
zobacz galerię

Tytułowe „okna na świat” to otwartość polityczna i gospodarcza, będąca warunkiem rozwoju i optymalnego wykorzystywania wiedzy i doświadczenia innych narodów. Wielkim oknem na świat jest na przykład kolej i towarzysząca jej infrastruktura kolejowa, umożliwiająca najdalsze podróże i wymianę towarową na niespotykaną dotychczas skalę. Poczta odpowiedzialna za korespondencję jest również takim oknem, nawet jeśli listy są cenzurowane, np. przez służby wojskowe czy władze cywilne.

Rodzimy przemysł czy ogólnie przedsiębiorczość w każdej postaci, zwłaszcza ten eksportujący to również okno. Także i konsumenci „otwierają” umowne okna na świat, jeśli kupują towary pochodzące z importu. Czasami nawet zwykła wycieczka jakiejś grupy zawodowej czy młodzieży szkolnej może stać się takim oknem...

A w warunkach lokalnych otwarcie łaźni miejskiej to także okno..., no może okienko :)

Do tego wszystkiego prasa, książki, kultura i sztuka - sporo tego. Przemysł energetyczny a zwłaszcza elektryfikacja miast i wsi - to dopiero okno na świat! No i żeby nie zapomnieć - transport drogowy i komunikacja publiczna a także towarzyszące im obiekty, jak choćby stacja benzynowa czy dworzec autobusowy...