Ekspozycje

Ekspozycje (11)

Życie nasze dzieje się w przestrzeni wielowymiarowej i takie właśnie ślady pozostawia działalność człowieka. Żaden z ujawnionych artefaktów nie opowiada wyłącznie jednej historii lecz jest jednocześnie cząstką wielu splątanych ze sobą wątków, w tym dla jednych może on być czynnikiem najważniejszym, zaś dla innych zaledwie tłem. Jak wzięty aktor grający wiele różnych ról, elementy naszej historii to pojawiają się, to znów znikają z pola widzenia i tak też chcemy o nich opowiadać…

Ekspozycja jest próbą pokazania dawnych dworów ziemiańskich z naszego regionu a także tego, co z nich dzisiaj pozostało...

Okazuje się, że „doniesienia”, krańcowo różniące się formą, o treści sensacyjnej, komicznej lub tragicznej, to nasza codzienność od setek lat…

Określenie „dawniej niż dawno” zestawione z tym zdjęciem jest pewnego rodzaju przewrotnością, chcemy tu bowiem pokazać czasy naprawdę odległe...

„Inna perspektywa" jest rodzajem niepewności czy też zaskoczenia, w odniesieniu do treści fotografii lub miejsca, z którego zdjęcie wykonano...

Tradycja 1-majowych manifestacja jest do dzisiaj kontynuowana w wielu krajach dla uczczenia święta klasy robotniczej, przypadającego na ten dzień…

Wynik rozważań „jajo czy kura” w odniesieniu do ulic jest raczej oczywisty - najpierw były ścieżka, droga, ulica a później ich nazwy…

Zapewne każdy ustrój polityczny ma swoje „sztandarowe” produkty, a w naszej ekspozycji pokażemy niektóre z czasów PRL …

25 i 26 kwietnia 1966r. mieszkańcy Jędrzejowa gościli uczestników Sztafety Tysiąclecia szlakiem 2 Armii Wojska Polskiego

Dwudziestolecie międzywojenne 1918 - 1939, to przede wszystkim okres odzyskania wolności i ogromnych zmian politycznych i gospodarczych na ziemiach polskich...

Tytułowe „okna na świat” to otwartość polityczna i gospodarcza - warunek rozwoju poprzez wykorzystywanie wiedzy czy doświadczenia innych narodów...

Pasja, jako sposób na życie znana jest od zawsze. Przedstawiamy krótki zarys twórczości artystów-amatorów z naszego regionu …