Dwory oksańskie

Staropolski dwór szlachecki to coś, co już z terenu gminy Oksa w zasadzie już zniknęło…

Miasto Oksza

Miasto z sekerką w herbie, czyli jak imć pan Mikołaj Rej Okszę szadził…

1822 Rejestr m. Jędrzejowa

W  1822r.  Geometra Przysięgły Marjan Potocki sporządził Rejestr Miasta Jędrzejowa…