Abramowicz Israel
Abramowicz Sara
Ajbuszyc Baltsha
Ajbuszyc Breindl
Ajbuszyc Golda
Ajbuszyc Hertzka
Ajbuszyc Simcha
Ajbuszyc Sincha
Ajbuszyc Yehonatan z rodziną
Ajzenberg Chana
Ajzenberg Chava
Ajzenberg Guta
Ajzenberg Julian
Ajzenberg Moshe
Ajzenberg Naftali z rodziną
Ajzenberg Shlomo
Ankelewicz Itshe z rodziną
Apelsztein Chana
Apelsztein David
Apelsztein Eitl
Apelsztein Elimelech
Apelsztein Hershl
Apelsztein Marisha
Apelsztein Reizl
Apelsztein Sara
Apelsztein z rodziną
Barmac Gedaliah z rodziną
Belfer Matityahu z rodziną
Ber dr. z rodziną
Ber Eita
Ber Rivka
Ber Yisheyahu
Ber Yochved
Berkowicz Adolf z rodziną
Berkowicz Moniek
Berkowicz - cała rodzina
Berlin Alter
Berlin Eliezer z rodziną
Berliner Leah z rodziną
Berliner Yaakov z rodziną
Besendorf Chaim
Besendorf Chana
Besendorf Frumet
Besendorf Hinda
Besendorf Reuven
Besendorf Sara-Liba
Besendorf Wolf
Bimko Baltzia
Bimko Berl
Bimko Eitl
Bimko Mair
Bimko Malka
Bimko Mania
Bimko Sara-Dvora
Bimko Shmelka z rodziną
Bimko Yoska z rodziną
Birensztok Bunim z rodziną
Birensztok - cała rodzina
Bliakowski Chaiml z rodziną
Bliakowski Moshe-Mendel z rodziną
Blumel Roman z rodziną
Blumsztein Beniamin z rodziną
Blumsztein Yehezkel z rodziną
Bojgen Aba
Bojgen Dina
Bojgen Feigl
Bojgen Michal
Bojgen Michl
Bojgen Reizl
Bojgen Yosef
Bojmart Yitzhak z rodziną
Borensztein Avraham
Borensztein Chana
Borensztein Ester
Borensztein Ester-Ruchl z rodziną
Borensztein Golda
Borensztein Hershel z rodziną
Borensztein Mordechai-Motl
Borensztein Moshe-Chaim
Borensztein Moshe-Volf z rodziną
Borensztein Toiba
Borensztein Yehonatan
Borensztein Yitzhak
Borkowski Bruriah
Borkowski Chaim z rodziną
Borkowski Chana-Ratzl
Borkowski Kalman z rodziną
Borkowski Karolitza
Borkowski Mair
Borkowski Pesl
Borkowski Pintshe z rodziną
Borkowski Yosef
Borkowski Yosef-Aba
Borzikowski z rodziną
Brandes Aitshe z rodziną
Brandes Chaim z rodziną
Brandes David
Brandes Eidel
Brandes Eidl z rodziną
Brandes Fishl
Brandes Frumet
Brandes Hinda
Brandes Leib
Brandes Mair
Brandes Miriam
Brandes Moshe
Brandes Nechemia
Brandes Nechemia
Brandes Nechemiah
Brandes Rivka
Brandes Ruchl
Brandes Yitzhak
Brandes Zalman z rodziną
Brandes Zlata
Breitbard Alter-Wolf z rodziną
Breitbard Beniamin
Breitbard Bracha
Breitbard Chaim
Breitbard Chaim
Breitbard Chaya z rodziną
Breitbard David
Breitbard Eitl
Breitbard Elka
Breitbard Feigl
Breitbard Frumet
Breitbard Hinda
Breitbard Hinda
Breitbard Malka
Breitbard Moshe
Breitbard Pinchas
Breitbard Sara
Breitbard Shlomo
Breitbard Shmuel
Breitbard Tzesha
Breitbard Yitzchak-Mair
Breitbard Yoel z rodziną
Breitbard Zacharia
Breitbard Zacharia
Breitbard Zelig
Brener Betzalel
Brener Drezl-Chava
Brener Hindele
Brener Mairl
Brener Moshe-Yaakov
Bresler Artek
Bresler Bashka
Bresler Chaim
Bresler Pesele
Broiner Adela
Broiner Rivkala
Broiner Yulek
Brzezinski Chava-Eitl
Brzezinski David z rodziną
Brzezinski Hendl
Brzezinski Hilel
Brzezinski Mair
Brzezinski Naftali
Brzezinski Naftlai z rodziną
Brzezinski Pesl
Brzezinski Shlomo z rodziną
Brzezinski Simeon z rodziną
Brzezinski Tuvia z rodziną
Buchbinder Alter z rodziną
Buchbinder Mindl-Leah
Calcynski Malka
Calcynski Shmuel-Zelig z rodziną
Cederbaum - cała rodzina
Chaimowicz Chaim
Chaimowicz Golda
Chaimowicz Itshe
Chaimowicz Leah
Chaimowicz Yaakov
Chaimowicz Yitzchak
Chęcinski Aharon
Chęcinski Akiba
Chęcinski Avraham
Chęcinski Avraham z rodziną
Chęcinski Beniamin
Chęcinski Ben-Tzion
Chęcinski Golda
Chęcinski Israel
Chęcinski Leah
Chęcinski Miriam
Chęcinski Miriam-Bluma
Chęcinski Mordechai
Chęcinski Rivka
Chęcinski Rivka
Chęcinski Shraga (Felix)
Chęcinski Yaakov
Chęcinski Yosef
Chmielewski Ahuva
Chmielewski Aila
Chmielewski Akiba
Chmielewski Arya
Chmielewski Chava
Chmielewski Toiba
Chmielewski Tzila
Chmielewski Zelman
Churgin Ahuva
Cuker Gitl
Cuker Gold
Cuker Mendl
Cuker Rivka
Cukerman Pinchas z rodziną
Cukerman Simcha
Cweigenbaum Avraham
Cweigenbaum Chana
Cweigenbaum Israel
Cweigenbaum Keila
Cweigenbaum Leibush
Cweigenbaum Michl
Cweigenbaum Yaakov
Cweigenbaum Yitzchak
Cymerman Alter
Cymerman Chaya
Cymerman Israel
Cymerman Leibl
Cymerman Moshe
Cymerman Perl
Cymerman Ruzshe
Cymerman Sheindl
Cymerman Shmuel
Cytrin - cała rodzina
Cytrinbaum Altele
Cytrinbaum Ber-Wolf
Cytrinbaum Chana
Cytrinbaum Gitl
Cytrinbaum Keiltshe
Cytrinbaum Necha
Cytrinbaum Rivka
Cytrinbaum Shmuel-Zelig
Danciger Avner
Danciger Genia
Danciger Necha
Danciger Rachel
Dawidowicz Chaya z rodziną
Dawidowicz Yechezkel i żona
Dembowski Chaya
Dembowski Feigl
Dembowski Itshe
Dembowski Maier
Dembowski Michal
Dembowski Michal z rodziną
Dembowski Osher z rodziną
Dembowski Rachel
Dembowski Reizl
Dembowski Shlomo-Yosef
Dembowski Shmuel-Yehudah
Dembowski Yaakov z rodziną
Dol Genia
Dol Hadasa
Dol Yaakov
Dudkiewicz Ester
Dudkiewicz Gitel
Dudkiewicz Rivka
Dudkiewicz Yechiel
Dyksztajn Ester
Dyksztajn Fishel z rodziną
Dyksztajn Hershl
Dyksztajn Mira
Dziadek Berel z rodziną
Dziadek Gele z rodziną
Dziadek Leibush z rodziną
Dziadek Reizl
Dziadek Simeon
Dziadek Yechezkel i żona
Edelist Berta
Edelist Chaim
Edelist Chaya
Edelist Helena
Edelist Israel
Edelist Kreindl
Edelist Leah
Edelist Leibush
Edelist Maier
Edelist Mendl
Edelist Mordechai
Edelist Nachum
Edelist Perl
Edelist Rivka
Edelist Toiba
Edelist Yaakov
Edelist Yisrael
Edelist Yisrael
Edelist Yitzchak
Edelist Zisl
Elboim z rodziną
Elenboim Zelda
Enoch Chaim i żona
Enoch Maier z rodziną
Enoch Shaul i żona
Epsztein - cała rodzina
Epsztein Israel
Epsztein Perl
Epsztein Rikl
Epsztein Zelman
Erlich Chaya
Erlich Chaya
Erlich Itshe-Maier
Erlich Liba
Erlich Maier-David
Erlich Shmuel
Erlich Shmuel
Erlich Shmuel z rodziną
Erlich Tobia
Erlich Yitzchak-Maier
Erlich Yosef
Ernreich Arya
Ernreich Beila
Ernreich Chaim z rodziną
Ernreich Chanele
Ernreich Feigl
Ernreich Feigl
Ernreich Gutshe
Ernreich Hendl
Ernreich Hendl
Ernreich Leibl
Ernreich Mendl
Ernreich Mendl z rodziną
Ernreich Mindl
Ernreich Pesl
Ernreich Ruchl
Ernreich Yehoshe z rodziną
Ernreich Yesheyahu
Faktor Maier z rodziną
Federgryn Mania
Federgryn z rodziną
Feigenblat - cała rodzina
Feigenblat Shmuel
Feigenboim David
Feigenboim Hodl
Feigenboim Israel
Feigenboim Polia (Perl)
Feigenboim Rivtshe
Feigenboim Yesheyahu
Feitek Chaim z rodziną
Feldman Elimelech-Kalman
Feldman Ruven
Feldman Shlomo
Feldman Yocheved
Ferens Frida
Ferens Manye
Ferens Moshe
Ferens Ruchl
Ferens Ruzshe
Finkelsztein Chaim z rodziną
Finkelsztein Chana z rodziną
Finkelsztein Israel-David z rodziną
Finkelsztein Leib z rodziną
Finkelsztein Maier z rodziną
Finkelsztein Miriam z rodziną
Finkelsztein Rivka
Finkelsztein Shlomo z rodziną
Fisz Gitl
Fisz Henia
Fisz Moshe z rodziną
Fisz Sarah
Fisz Yeshiyahu
Fridberg Aharon
Fridberg Avraham
Fridberg Avraham-Maier
Fridberg Bluma
Fridberg Chaim
Fridberg David z rodziną
Fridberg Dinah
Fridberg Dvoreh
Fridberg Ester
Fridberg Feigl
Fridberg Frimet
Fridberg Gabriel
Fridberg Gitl
Fridberg Hinda-Feigl
Fridberg Israel
Fridberg Kalman z rodziną
Fridberg Leibush
Fridberg Maier
Fridberg Miriam
Fridberg Moshe
Fridberg Moshe
Fridberg Moshe
Fridberg Motke
Fridberg Nachum
Fridberg Reizl
Fridberg Rivka
Fridberg Rivka
Fridberg Ruchl
Fridberg Sarah
Fridberg Yehoshe
Fridberg Yehoshe z rodziną
Fridberg Yitzchak-Leib z rodziną
Fridberg Zelda
Fridman Golda (Olya)
Fridman Yichiel (Chilka)
Fridman Yosef z rodziną
Frucht Bluma
Frucht Chaim
Frucht Ester-Yocheved
Frucht Hershl
Frucht Leib
Frucht Leibl
Frucht Michl
Frucht Mordechai
Frucht Nechemia
Frucht Nechemia
Frucht Pinchas
Frucht Rivka
Frucht Roiza-Feigl
Frucht Shimon z rodziną
Frucht Yaakov
Frucht Yisrael-Yaakov
Frucht Yitzchak
Furman Sarah
Fuxhendler Ester
Fuxhendler Itshe-Maier
Fuxhendler Malka
Fuxhendler Ruchl z rodziną
Fuxhendler Sarah
Fuxhendler Yocheved
Fuxhendler Yosef
Fuxhendler Zelman
Gabrowicz Moshe z rodziną
Gabryczewski Feigl z rodziną
Ganciarski Eliezer z rodziną
Ganciarski Kopel z rodziną
Ganciarski Szolom z rodziną
Garf Israel z rodziną
Garfinkel Bashe
Garfinkel Berel i żona
Garfinkel Israel
Garfinkel Shlomo
Garfinkel Yosef z rodziną
Gdalewicz sister
Geldowski David-Wolf z rodziną
Geldowski Mindel
Gersztein Avraham z rodziną
Gertler Aba
Gertler Chana
Gertler Elimelech
Gertler Frida
Gertler Mordechai-David
Gertler Motl
Gertler Osher
Gertler Sara
Gertler Sara-Vitl
Gertler Vitl
Gertler Yitzhak
Gertler Yitzhak
Gertler Zisl
Gilbert Chanale
Gilbert Shlomo z rodziną
Ginzberg David z rodziną
Ginzburg Avraham z rodziną
Ginzburg Moshe z rodziną
Gitler David
Gitler z rodziną
Glat - cała rodzina
Glat Israel
Glat Moshe z rodziną
Glat Nachum
Glat Shivka z rodziną
Glat Shmuel
Gliksman Avraham
Gliksman Chaim
Gliksman Gitl
Gliksman Hirsh z rodziną
Gluzman - cała rodzina
Gluzman Aharon
Gluzman Chaya
Gluzman Simcha
Gluzman Zusman
Gnat Aba-David
Gnat Masha
Gnat Pesel-Hadasah i jej mąż
Gnat Rachel
Gnat Rivka-Tziril
Gnat Yichil-Alter
Gnat Yitzhak-Yaakov
Gnat Yitzhak-Yaakov z rodziną
Gnat Yosef
Goldberg Aidl
Goldberg Aidl
Goldberg Aitsha z rodziną
Goldberg Avraham
Goldberg Baltzia
Goldberg Beniamin - cała rodzina
Goldberg Bluma
Goldberg Chana
Goldberg David
Goldberg Eliezer
Goldberg Fania
Goldberg Feivl
Goldberg Feivl
Goldberg Feivl
Goldberg Freidl
Goldberg Freidl
Goldberg Freidl
Goldberg Gitl
Goldberg Hendl
Goldberg Hindl
Goldberg Israel
Goldberg Leah
Goldberg Leibush
Goldberg Mair
Goldberg Masha
Goldberg Mindel
Goldberg Moshe
Goldberg Moshe
Goldberg Moshe
Goldberg Moshe
Goldberg Moshe-Natan
Goldberg Nechemia
Goldberg Perl
Goldberg Ratzl
Goldberg Ruchl
Goldberg Ruchl
Goldberg Sara
Goldberg Sara
Goldberg Sheva
Goldberg Shmuel
Goldberg Simeon
Goldberg Yitzhak
Goldberg Zelig
Goldblum Chava
Goldblum Dora
Goldblum Leah
Goldblum Pinchas
Goldblum Zelig
Goldfeld Chana
Goldlust Bendet
Goldlust Chaya
Goldlust Gitl
Goldlust Moshe
Goldlust Yisrael
Goldlust Yosef
Goldszer Genendl
Goldszer Leibush
Goldszer Liba
Goldszer Moshe-Shmuel
Goldsztein Feigl
Goldsztein Freida
Goldsztein Henia
Goldsztein Mair-Fishl
Goldsztein Pinchas
Goldsztein Shoshana
Goldsztein Yentl
Goldsztein Yitzhak
Goldsztein Yitzhak-Zev
Golembiowski Chaya
Golembiowski Hershel z rodziną
Golembiowski Shaul
Gotfrid Aizik z rodziną
Gotfrid Avraham
Gotfrid Baltzia
Gotfrid Boruch
Gotfrid Chana-Leah
Gotfrid Chava
Gotfrid Mendl
Gotfrid Mordechai z rodziną
Gotfrid Moshe
Gotfrid Moshe z rodziną
Gotfrid Roza z rodziną
Gotfrid Ruchl
Gotfrid Shlomo z rodziną
Gotfrid Tzvi
Gotfrid Wolf z rodziną
Gotlib Adam
Gotlib Amnoal
Gotlib Chana z rodziną
Gotlib David and his wife
Gotlib Goldele
Gotlib Heniek
Gotlib Lota
Gotlib Moshe z rodziną
Gotlib Pesl z rodziną
Gotlib Reuven z rodziną
Gotlib - cała rodzina
Gotlib Tzirl
Gotlib Yosef
Grosman Mendl z rodziną
Grosman Rivka z rodziną
Groswaser Chaya
Groswaser Itke
Groswaser Leib
Groswaser Malka
Groswaser Sara
Groswaser Sara
Groswaser Sheindl
Groswaser Shlomo
Groswaser Yentl
Groswaser Yosef
Gryn Ester
Gryn Nechemia z rodziną
Grynberg Aharon
Grynberg Aharon-Yosef
Grynberg Chana
Grynberg Chana
Grynberg Fridel
Grynberg Fridl
Grynberg Hinda-Rachl
Grynberg Mair-Sholom
Grynberg Rachel
Grynberg Sheindl
Grynberg Shmuel
Grynberg Tzvi-Hershl
Grynberg Yaakov
Grynblat Eliezer
Grynblat Miriam
Grynblat Rivka
Grynblat Sima
Grynboim Aharon-Noach
Grynboim Chaim
Grynboim Chaya-Dina
Grynboim David
Grynboim Feigl
Grynboim Miriam
Grynboim Mordechai
Grynboim Moshe
Grynboim Rachel
Grynboim Wolf
Grynboim Yehudit
Grypner Mendel z rodziną
Grzybmacher Chaya-Sarah
Grzybmacher Rachel
Grzybmacher Yerachmiel-Moshe
Grzybmacher Yitzhak-Yaakov
Grzybmacher Yonatan-Falek
Gursky Chaya
Gursky Mair
Gursky Mordechai-Gimpel
Gursky Moshe
Gursky Rivka
Gurtman Artek
Gurtman Baltzia
Gurtman Dvora
Gurtman Lushia
Gutman Bashe
Gutman Berish
Gutman Chana
Gutman Chana
Gutman Chanina
Gutman Ester
Gutman Ester-Chana
Gutman Feigl
Gutman Gitl
Gutman Hilel
Gutman Itshe
Gutman Moshe
Gutman Reizl
Gutman Roza
Gutman Sarah
Gutman Sarah
Gutman Shmuel-Eliahu
Gutman Yaakov
Gutman Yaakov-David
Guze Chana
Guze Chaya
Guze Rivka
Guze Sarah
Halperin Avraham
Halperin Chana
Halperin Chaya z rodziną
Halperin Dina
Halperin Feigl
Halperin Hinda
Halperin Maier-Sholom
Halperin Mala
Halperin Miriam
Halperin Rachel
Halperin Rivka
Halperin Ruven z rodziną
Halperin Sarah
Halperin Sarah
Halperin Sarah
Halperin Shlomo
Halperin Shmelke z rodziną
Halperin Shmuel
Halperin Tzvi-Hersh
Halperin Yaakov
Halperin Yehudah-Shaul z rodziną
Halperin Yosef
Hamburg Golda
Hamburg Yisrael
Hamer Eliezer
Hamer Feigl
Hamer Nachum
Hamer Reizl
Hamer Tzesha
Hamer Tzesha
Hamer Tzipa
Haneft Breindl
Haneft Chana
Haneft Eliahu
Heit Shlomo
Helberg Ester z rodziną
Helberg Shlomo z rodziną
Henig Aba i żona
Henig Bat-sheva
Henig Chaya
Henig Leibush
Henig Malka
Henig Motl
Henig Yona
Herszberg Chaim
Herszberg Feivl
Herszberg Shmuel
Herszberg Zalman z rodziną
Herszkowicz Aidl
Herszkowicz Akiva
Herszkowicz Bronia
Herszkowicz Dvoreh i dzieci
Herszkowicz Eliezer z rodziną
Herszkowicz Frida
Herszkowicz Leah
Herszkowicz Nutel i dzieci
Herszkowicz Rivka
Herszkowicz Shlomo
Herszkowicz Tzirl i dzieci
Herszkowicz Yaakov
Heszes Shmuel z rodziną
Hofman Chaya
Hofman Hinda
Hofman Israel
Hofman Liba
Hofman Pinchas
Hofman Roza
Hofman Shlomo z rodziną
Hofman Yadzie
Horowicz Aharon
Horowicz Gitl z rodziną
Horowicz Hela
Horowicz Leibl
Horowicz Leibl z rodziną
Horowicz Moshe
Horowicz Moshe z rodziną
Horowicz Ruzshe
Horowicz Ruzshe
Horowicz Salek
Horowicz Sarah
Horowicz Tzesha
Horowicz Tzesha
Horowicz wdowa po Enzlu i córk
Horowicz Yekutiel z rodziną
Horowicz Yosef i żona
Horowicz Zoshe
Ickowicz Chava
Ickowicz Perl
Ickowicz Yitzhak (Itsha)
Ickowitsz Mala
Isakow Henech-Motl
Iserowski Feigl
Iserowski Malka
Iserowski Sara
Iserowski Shlomo
Iserowski Yoab
Izraelewicz Izrael David z rodziną
Izralewicz Eidel
Izralewicz Frimet z rodziną
Izralewicz Leibush z rodziną
Izralewicz Shlomo
Izralewicz Simeon z rodziną
Jablonka Aidl
Jablonka Breindl
Jablonka Maier
Jablonka Yaakov
Jakubowicz Miriam
Jakubowicz Zelman
Joachimek Malka
Judenherc - cała rodzina
Judenherc Moniek
Judenherc Pesl
Judkewicz Shlomo z rodziną
Jurista Moshe-David z rodziną
Jurista Shmuel
Kac Aharon z rodziną
Kac Bela
Kac Etka
Kac Motek
Kac Sholom
Kac Sholom z rodziną
Kac Yehudit
Kalisz Hershl z rodziną
Kamrat Chana
Kamrat Gitl
Kamrat Ruchl
Kantorowicz Avraham
Kantorowicz Chana
Kantorowicz Miriaml
Kardowicz Yaakov-Mendl i żona
Kasyrer Bracha
Kasyrer Chaim z rodziną
Kasyrer Chana
Kasyrer Ester
Kasyrer Leibl
Kasyrer Shprintza
Kaufman Avraham
Kaufman Baltzia
Kaufman Baltzia
Kaufman Beniamin
Kaufman Chanele
Kaufman Eidl
Kaufman Leah
Kaufman Leib
Kaufman Leibl
Kaufman Rivkale
Kaufman Sincha
Kaufman Yaakov
Kaufman Yitzchak
Kaufman Yosef
Kaufman Zusman
Kaufman Zusman z rodziną
Kaufman Zusman z rodziną
Keizer Chaya
Keizer Feigl z rodziną
Keizer Yosef z rodziną
Kenig David z rodziną
Kenig Sheindl
Kenigsztein Chana
Kenigsztein Chaya
Kenigsztein Ester
Kenigsztein Etl
Kenigsztein Hilel
Kenigsztein Menachem
Kenigsztein Tzipora
Kenigsztein Yaakov
Kenigsztein Yitzchak
Kerner - cała rodzina
Kleiner Moshe z rodziną
Kluska Chaya
Kluska Frumet
Kluska Gitl
Kluska Henia z rodziną
Kluska Leah
Kluska Sarah
Kluska Shifra
Kluska Yehudah z rodziną
Kluska Zev-Wolf z rodziną
Kohen Pinchas z rodziną
Kohen Shmuel z rodziną
Kohen Zishe z rodziną
Kokielka Chaim
Kokielka Moshe z rodziną
Kokielka Moshe z rodziną
Kokielka Shmuel z rodziną
Kokielka Zusman z rodziną
Kolymek Aba z rodziną
Kolymek Moshe-Chaim z rodziną
Komar Avraham-Yitzchak
Komar Chana
Komar Dvoreh
Komar Liba
Koniecpolski Yosef i żona
Kopelmeister Yeshiahu z rodziną
Koplan - cała rodzina
Koplowicz Aba i żona
Koplowicz Yosef z rodziną
Korn Beila
Korn Eliezer
Korn Freidl
Korn Moshe-Shmuel
Korn Naftali
Korn Nechemia
Korn Sarah
Korn Tziporah-Leah
Kornberg Arya
Kornberg Chaim
Kornberg Natan-David
Kornberg Yosef
Kosowski Chana-Leah
Kosowski Chaya
Kosowski Fishl z rodziną
Kosowski Hadasah
Kosowski Hinda
Kosowski Leib z rodziną
Kosowski Moshe z rodziną
Kosowski Nechemia
Kosowski Rivka
Kosowski Sheindl
Kosowski Yichiel-Moshe
Kozlowski Avraham
Kozlowski Beniamin
Kozlowski Chana
Kozlowski Chana
Kozlowski Chaya
Kozlowski Chaya
Kozlowski David
Kozlowski Dov
Kozlowski Dvoreh
Kozlowski Leah
Kozlowski Mendl
Kozlowski Mordechai
Kozlowski Osher
Kozlowski Ruven-Yichiel
Kozlowski Sarah
Kozlowski Sarah-Hendl
Kozlowski Tziporah
Kozlowski Tzvi
Kozlowski Tzvi
Kozlowski Tzvi-Hersh
Kozlowski Yaakov-Maier
Kozlowski Yaakov-Maier
Kozlowski Yaakov-Maier
Kozlowski Yichiel
Kozlowski Yichiel
Kraszniecki Chana
Kraszniecki Eliezer
Kraszniecki Mendl
Kraszniecki Sarah
Kremski Chaya
Kremski David
Kremski David z rodziną
Kremski Doba
Kremski Dvoreh
Kremski Eidl z rodziną
Kremski Feivish z rodziną
Kremski Fridl
Kremski Frumet
Kremski Moshe
Kremski Shimon z rodziną
Kremski Shmuel z rodziną
Kremski Yosef z rodziną
Kuperberg Moshe z rodziną
Kuszniewski Hersh
Kuszniewski Maier
Lady Ezriel z rodziną
Laks Avraham
Laks Chaim-Maier
Laks Frida
Laks Henia
Laks Yaakov
Laks Yisrael
Landau Aharon
Landau Moshe
Landau Rachel
Landau Yechzkel
Landau Yitzchak Maier
Latorewski Ruven z rodziną
Latorewski Shlomo z rodziną
Latoś - cała rodzina
Lau Dobka
Lau Gedalia z rodziną
Lau Israel-David z rodziną
Lau Karola
Lau Sheindl
Lau Wolf
Lederman Alter
Lederman Avraham-Mordechai
Lederman Betzalel
Lederman Breindl
Lederman Chaim
Lederman Chaim-Leib
Lederman Chanala
Lederman Chaya
Lederman Chaya
Lederman Chaya
Lederman Chaya
Lederman Dvora
Lederman Ester
Lederman Feigl
Lederman Frimet
Lederman Gabriel
Lederman Golda
Lederman Gutshe
Lederman Hena
Lederman Hershl
Lederman Hodel
Lederman Kopl
Lederman Leah
Lederman Leib-Hersh
Lederman Leib-Hersh
Lederman Mala
Lederman Malka z rodziną
Lederman Mindl
Lederman Mindl
Lederman Mordechai z rodziną
Lederman Moshe
Lederman Moshe
Lederman Moshe
Lederman Moshe
Lederman Osher
Lederman Rachela
Lederman Reizl
Lederman Reizl
Lederman Rivka
Lederman Roiza
Lederman Roiza
Lederman Shlomo
Lederman Shmuel
Lederman Sima
Lederman Yaakov
Lederman Yaakov
Lederman Yechiel
Lederman Yehoshe
Lederman Yitzhak-Yaakov
Lederman Yosl
Leichter Avraham z rodziną
Leichter Vitl
Leizerowicz Avraham
Leizerowicz Kopl
Leizerowicz Moshe-Naftali
Leizerowicz Roiza
Leizerowicz Yaakov
Leizerowicz Yaakov z rodziną
Lentszner Chanale
Lentszner Golda
Lentszner Gutshe
Lentszner Michal
Lentszner Mordechai z rodziną
Lentszner Mordechai z rodziną
Lentszner Shmuel-Leib
Lentszner Shraga
Lentszner Simele
Lewin Motl
Lewin Perl
Lewin Roiza
Lewin Sarah
Lewin Shaul
Lewinzon Tzipora
Liber Avraham i żona
Liber Israel i żona
Liberman Ester
Liberman Shabtai
Lindenfeld Gustav i żona
Lindenfeld Lonia z rodziną
Lipmanowicz Bernard
Lipmanowicz Chaya-Dvora
Lipmanowicz David-Eliyahu
Lipmanowicz Dvora-Frimet
Lipmanowicz Frida
Lipmanowicz Frimet
Lipmanowicz Frimet
Lipmanowicz Frimet
Lipmanowicz Gdalia
Lipmanowicz Gitl-Rochma
Lipmanowicz Maier
Lipmanowicz Malka
Lipmanowicz Moris
Lipmanowicz Moshe-Maier
Lipmanowicz Natan-Chaim
Lipmanowicz Natan-Dov
Lipmanowicz Natan-Zacharia
Lipmanowicz Sarah
Lipmanowicz Tzirul
Lipmanowicz Wolf
Lipmanowicz Yitzhak
Lipski Chaya-Sarah
Lipski Moshe-Efraim
Litmanowicz Berel z rodziną
Litmanowicz Leibl
Londner Chaim z rodziną
Londner Chaim-Moshe
Londner Chana-Roiza
Londner David
Londner Golda
Londner Maier
Londner Menachem-Mendl
Londner Mendl
Londner Reizl
Londner Sarah
Londner Sarah
Londner Simeon
Lubling Chana
Lubling Hirsh
Lubling Kreindl
Lubling Perl
Lubling Rachel-Leah
Lubling Yaakov
Machtinger Alte
Machtinger Chaim z rodziną
Machtinger Hershl z rodziną
Machtinger Zlata z rodziną
Majerowicz Avraham z rodziną
Majerowicz Shlomo z rodziną
Majersohn Lipa
Majersohn Yehoshe z rodziną
Malinowicer Baltshe
Malinowicer Mendl
Malinowicer Sarah
Malinowicer Yaakov
Malkin - cała rodzina
Mandel Chanale
Mandel Chaya
Mandel Fridl
Mandel Moshe-Mordechai
Mandel Perl
Mandel Yechezkel z rodziną
Manela Boruch
Manela David z rodziną
Manela Simeon
Manela Simeon z rodziną
Manela Yehoshe
Manela Yente
Markman Avigdor z rodziną
Markman Chava
Markowiecki Avraham-Mordechai
Markowiecki Chaim-Eliyahu
Markowiecki Chana-Feigl
Markowiecki Malka
Markowiecki Moshe
Markowiecki Natan-Dov
Markowiecki Reizl
Markowiecki Rivka
Markowiecki Yesheyahu
Marmor Chaya
Marmor Hinda
Marmor Leib
Marmor Rivka
Marmor Simeon
Marmor Yerachmiel
Meizels Berish z rodziną
Mendrowski Gitl
Mendrowski Leibush
Mermlsztein - cała rodzina
Michalewicz Miriam
Michalewicz Rivka
Michalewicz Sarah
Midliarz Bashe
Midliarz Yisrael-Itzchak z rodziną
Minc Alta
Minc Chaya
Minc David
Minc Dina
Minc Hershl
Minc Leibush
Minc Michal
Minc Miriam
Minc Natan z rodziną
Minc Rachel z rodziną
Minc Rafal
Minc Rechl
Minc Rocha
Minc Shmuel
Minc Simeon
Minc Tobia
Minc Tziporah
Minc Yesheyahu z rodziną
Minc Yitzchak
Minc Zorech z rodziną
Miodownik - cała rodzina
Miodownik - cała rodzina
Mlynarski Leah
Mlynarski Moshe
Mlynarski Shmuel
Mlynarski Yisrael
Moer Hela
Moer Mala
Moer Mania
Moer Monika
Moer Moshe z rodziną
Moer Tomash
Moer Yosef
Moer Zelig
Moneta Leibush z rodziną
Mordkowicz Alexander
Mordkowicz Avraham
Mordkowicz Beniamin
Mordkowicz Bronia (Berman)
Mordkowicz Chava
Mordkowicz Chaya
Mordkowicz Daniel
Mordkowicz Ester
Mordkowicz Eva
Mordkowicz Gitl
Mordkowicz Heniek
Mordkowicz Hinda Rocha
Mordkowicz Kalman
Mordkowicz Leah
Mordkowicz Mada
Mordkowicz Neche
Mordkowicz Roize
Mordkowicz Roize
Mordkowicz Roize
Mordkowicz Ruven
Mordkowicz Sarah z rodziną
Mordkowicz Zelman
Mrowicz Masha
Mrowicz Sheva
Mulsztein Ester
Mulsztein Fala
Mulsztein Moshe
Mulsztein Tzizia
Nabarski Avraham z rodziną
Nabarski Kopl z rodziną
Nabarski Mendl z rodziną
Nabarski Saltshe
Nabarski Sarah-Necha z rodziną
Nabarski Yaakov-Mordechai z rodziną
Nachemia Hersh-Yosef
Nachemia Saltshe
Nachemia Zelig
Neihoiz - cała rodzina
Niedzwiecki Chana
Niedzwiecki Leibl
Niedzwiecki Rivka
Niedzwiecki Ruven
Niedzwiecki Sarah
Niedzwiecki Yehoshe-David
Noigel Mendl z rodziną
Noigel Yosef z rodziną
Norik Alter-Wolf
Norik Baltshe
Norik Chaya
Norik Leibush z rodziną
Norik Maier
Norik Moshe
Norik Shmuel
Norik Yaakov
Norik Zelman
Nusinowicz Wolf z rodziną
Nutkiewicz Peretz z rodziną
Obicki Avraham z rodziną
Obicki Yosef z rodziną
Oborzanek Beila
Oborzanek Eliyahu
Oborzanek Ester
Oborzanek Gusta
Oborzanek Mair
Oborzanek Rivka
Oborzanek Shloma
Oborzanek Toiba
Oborzanek Yaakov
Oborzanek z rodziną
Okowita Chaim z rodziną
Okowita Chana z rodziną
Okowita David
Okowita Dvora
Okowita Eidl
Okowita Ester
Okowita Ezrial
Okowita Genendl
Okowita Genendl
Okowita Israel z rodziną
Okowita Leah-Eidl
Okowita Leib
Okowita Malka
Okowita Moshe
Okowita Reizl
Okowita Rivka
Okowita Sheindl z rodziną
Okowita Shlomo
Okowita Tirtza z rodziną
Okowita Volf
Okowita Yaakov-Avraham
Okowita Yitzhak
Okowita Yoska
Okowita Yudl
Orbach Berish z rodziną
Orbach Hertzka z rodziną
Orbach Yaakov z rodziną
Orbach z rodziną
Oselka Alter Shabtai z rodziną
Oselka Eliezer
Oselka Ester
Oselka Shlomo Avner z rodziną
Oselka Shlomo z rodziną
Osjarz Chava z rodziną
Osjarz David z rodziną
Oszpiz Chaneleh z rodziną
Oszpiz Israel z rodziną
Oszpiz Pinchas z rodziną
Oszpiz Shmuel z rodziną
Ożarowski Akiba
Ożarowski Gabriel
Ożarowski Tzina
Ożarowski Yosef z rodziną
Ożarowski Yosel z rodziną
Pacyerkowski Gutshe
Pardes Ester z rodziną
Pardes Moshe-Mordechai z rodziną
Pardes Yaakov i żona
Pas Chaya
Pas Mordechai z rodziną
Pas Moshe
Pas Ruven
Pas Shlomo z rodziną
Pas Yaakov-Yitzchak z rodziną
Pas Yechiel
Pleszowski Chaim-Hersh z rodziną
Pleszowski Chana-Feigl
Pleszowski Chanoch z rodziną
Pleszowski Chaya
Pleszowski David
Pleszowski Frida
Pleszowski Golda
Pleszowski Hodl
Pleszowski Israel
Pleszowski Leah
Pleszowski Peretz-Yosef
Pleszowski Perl
Pleszowski Rivka
Pleszowski Rivka
Pleszowski Ruchl
Pleszowski Sarah
Pleszowski Yeshiyahu
Pleszowski Yeshiyahu
Plucienik Leibush z rodziną
Plucienik Miriam z rodziną
Podolski Chaim z rodziną
Poliak Dr. z rodziną
Polrylnicki Alter
Polrylnicki Beila
Polrylnicki Hendl
Polrylnicki Leah
Polywa - cała rodzina
Potaszynski Ben-Tzion
Potaszynski Feitl
Potaszynski Kalman
Potaszynski Malka
Potaszynski Sima
Preis Beniamin
Preis Chaya
Preis David z rodziną
Preis Feivl
Preis Israel
Preis Itshe
Preis Manye
Preis Michal
Preis Mina
Preis Mindl
Preis Moniek
Preis Moshe
Preis Motl
Preis Motl z rodziną
Preis Ruven
Preis Ruzshe
Preis Shlomo
Preis Shmuel
Preis Yosef
Preis Yosef
Preis Yosef
Preis Yosef
Preis Zoshka
Probolowski Avraham z rodziną
Probolowski Yekutiel
Proszowski Motl
Proszowski Pinchas
Proszowski Sarah
Proszowski Shifra
Proszowski Shlomo
Proszowski Wolf z rodziną
Przendza Hershl z rodziną
Przepiorka Yechiel z rodziną
Przysuski Sarah z rodziną
Rafalowicz - cała rodzina
Rakowski Beniamin z rodziną
Rakowski Chaim z rodziną
Rakowski Hendl z rodziną
Rakowski Ruzshe z rodziną
Rakowski Shmuel z rodziną
Rakowski Yehoshe z rodziną
Rakowski Yosef z rodziną
Rakowski Yosef z rodziną
Recht - cała rodzina
Reizman - cała rodzina
Reizman Fala
Reizman Henich
Reizman Sarah
Reizman Zishe
Reizman Zusman z rodziną
Rembiszewski Hendl
Renkoszynski Chaya
Renkoszynski Gitl
Renkoszynski Leibush z rodziną
Riger Alexander
Riger Malka
Riger Tzipora
Riger Tzvi
Riterband Ben-Tzion
Riterband Ester
Riterband Feige
Riterband Feigl
Riterband Feivl
Riterband Freidl
Riterband Israel z rodziną
Riterband Itshe
Riterband Mendl
Riterband Miriam
Riterband Moshe
Riterband Pesl
Riterband Rivka
Riterband Ruchel
Riterband Ruven
Riterband Sarah
Riterband Sarah
Riterband Tzirul
Riterband Yentl
Roizental Leahle
Rosenberg Majer
Rotbard Eliezer z rodziną
Rozdzial Reizl
Rozen Aizik
Rozen David
Rozen Israel
Rozen Lipa
Rozen Manele
Rozen Monish
Rozen Ronik
Rozen Shmuel
Rozen Sholom
Rozenboim Liba
Rozenboim Sheindele z rodziną
Rozenboim Yitzchak z rodziną
Rozencweig Elimelech
Rozencweig Shaul z rodziną
Rozencweig Zalman-Yosef z rodziną
Rozenholc Berl z rodziną
Rozenholc Boruch
Rozenholc Edina
Rozenholc Leah
Rozenholc Naftali
Rozenholc Naftali
Rozenholc Rivka
Rozenholc Sarah Chana
Rozenholc Shlomo
Rozenholc Shoshana
Rozenholc Shoshana
Rozenholc Shoshana
Rozenholc Toiba
Rozenholc Yaakov z rodziną
Rozenholc Yehudah
Rozenholc Yitzchak-Maier
Rozenholc Yonah
Rozenholc Yosef
Rozenholc Zelig
Rozenholc Zelig
Rozenholc Zev
Rubinek Chana
Rubinek Israel
Rubinek Lipa
Rubinek Morchechai
Rubinek Moshe
Rubinek Rivka
Rubinek Yesheyahu
Rubinek Yesheyahu-Leib z rodziną
Rubinski Fala
Rubinski Feige
Rubinski Feige
Rubinski Itshe
Rubinski Moshe
Rubinski Pinchas
Rubinski Roza
Rubinski Ruzshe
Rubinski Tzesha
Rubinski Yosef
Rubinsztein Aba
Rubinsztein Akiba
Rubinsztein Akiba
Rubinsztein Berl
Rubinsztein Chaim-Mendl
Rubinsztein Chaim-Natan
Rubinsztein Chana
Rubinsztein Chaya-Reizl
Rubinsztein Dora
Rubinsztein Dvoreh
Rubinsztein Eliezer
Rubinsztein Ester
Rubinsztein Gnendl
Rubinsztein Gutshe
Rubinsztein Kalman
Rubinsztein Mendl
Rubinsztein Mindl
Rubinsztein Miriam
Rubinsztein Moshe-Fishl
Rubinsztein Ratzl
Rubinsztein Reizl
Rubinsztein Rivka
Rubinsztein Saltshe
Rubinsztein Yosef
Rybak Eliyahu
Rybak Sarah
Sankiewicz Avraham-Yaakov z rodziną
Sankiewicz Leibl
Sankiewicz Malka
Sankiewicz Moshe z rodziną
Sankiewicz Sana
Sankiewicz Sarah-Gitl
Sankiewicz Shmuel-Yitzhak
Sankiewicz Shprintza z rodziną
Sankiewicz Yisrael-Naftali
Skobelski Eliezer z rodziną
Skobelski Israel-David z rodziną
Skobelski Moshe-Maier z rodziną
Skobelski Yosef
Skobelski Zelman
Skobski Golda z rodziną
Skobski Itzik z rodziną
Skobski Shmuel z rodziną
Slabencki - cała rodzina
Slabencki Moshe z rodziną
Slabencki Rikl
Slud Chana
Slud Yitzchak-Maier
Sobkowski Avraham
Sobkowski Chana
Sobkowski Chaya-Sarah
Sobkowski Leibl
Sobkowski Mindl
Sobkowski Yadzia
Soliarz Beniamin z rodziną
Soliarz Berl
Soliarz Breindl
Soliarz Chana
Soliarz Mair z rodziną
Soliarz Menachem-Moshe
Soliarz Michal
Soliarz Miriam
Soliarz Sarah
Soliarz Sheindl-Reizl
Soliarz Yitzchak (Itshe)
Soliarz Yitzchak-Leib
Soliarz Yosef i żona
Solnik Beila-Dina
Solnik Kalymonos-Kalman
Solnik Rivka
Solowicz Avraham z rodziną
Solowicz Moniek
Stowiecki Baltshe
Stowiecki Chaim-Elihu
Stowiecki David
Stowiecki Feivish z rodziną
Stowiecki Maier
Stowiecki Malka
Stowiecki Moshe
Stowiecki Peretz
Stowiecki Ruzshe
Stowiecki Yehoshe
Stowiecki Yitzhak
Stundenberg Eliezer
Stundenberg Peretz i żona
Stundenberg Rivka
Stundenberg Shmiah
Stundenberg Wolf
Stundenberg Yosef z rodziną
Suchecki Sarah
Suchecki Yaakov-David
Sultanik - cała rodzina
Szachter Dvoreh
Szachter Eidl
Szachter Golda
Szachter Ruda
Szachter Shmuel z rodziną
Szachter Sima
Szaferman Dr. Julian i żona
Szal Baltzye
Szal Chaya
Szal Freidl
Szal Frumet
Szal Mendl
Szapszowicz Hinda
Szapszowicz Maier-Sholom
Szapszowicz Ruven z rodziną
Szapszowicz Yaakov z rodziną
Szapszowicz Yesheyahu
Szapszowicz Zelman z rodziną
Szapszowski Chana
Szapszowski David
Szapszowski Sarah
Szapszowski Tzipora
Szapszowski Yehudah
Szapszowski Yitzchak
Szapszowski Yoel
Szapszowski Yonah
Szaulewicz Shaul z rodziną
Szeikewicz Manye
Szeikewicz Sala
Szeler - cała rodzina
Szeler Chana
Szeler Chana
Szeler Eliezer
Szeler Malka
Szeler Shmuel-Zainvil
Szeler Yoel
Szenker Aharon-Ber
Szenker Aharon-Shmuel
Szenker Moshe-Maier
Szenker Rikl z rodziną
Szenker Yaakov z rodziną
Szenker Zusman
Szledzik Aba z rodziną
Szledzik Chaya
Szledzik Dina
Szledzik Nemi
Szledzik Yaakov
Szledzik Yosef & rodzina
Szlencki Avraham z rodziną
Szlencki Chaya
Szlencki Dina
Szlencki Ester
Szlencki Frida
Szlencki Hertzka z rodziną
Szlencki Maier z rodziną
Szlencki Moshe
Szlencki Nemi
Szlencki Shlomo z rodziną
Szlencki Wolf z rodziną
Szlencki Yaakov
Szlencki Yitzchak
Szlencki Yonah
Szlencki Zev
Szpilberg Avraham-Yosef z rodziną
Szpilberg David
Szpilberg Eliyahu z rodziną
Szpilberg Hershl
Szpilberg Hershl
Szpilberg Nana
Szpilberg Rivka
Szpilberg Yaakov
Szpilberg Yitzchak z rodziną
Szpira Chaim
Szpira Chana
Szpira Chava-Matl (Rebbetzin ZTz”L)
Szpira Chaya Rachl (wife of HaAdmo’r of Kinsk ZTz”L)
Szpira Miriam
Szpira Perl (Rebbetzin from Lopuszno)
Szpira Rabbi Yaakov-Yitzchak Z”L
Szpira Shlomo (HaAdmo’r ZTz”L)
Szpira Yocheved
Sztark David
Sztark Feigl
Sztark Israel
Sztark Shimon z rodziną
Sztark Vitl
Sztark Zelda z rodziną
Sztark Zusman
Sztarkman Aharon
Sztarkman Dina
Sztarkman Feigl
Sztarkman Pesl
Sztarkman Reizl
Sztarkman Yehudah
Sztarkman Yosef
Sztern Yitzchak-Maier z rodziną
Szternfeld Fela
Szternfeld Frida
Szternfeld Leonya
Szternfeld Mala
Szternfeld Mala
Szternfeld Pinchas
Szternfeld Ruzshe
Szternfeld Yaakov
Szternfeld Yitzchak
Szternfeld Yonah z rodziną
Szternfeld Yosef
Szternzys Aharon-Yosef i żona
Sztrozberg - cała rodzina
Sztrumf Moshe i żona
Szulman - cała rodzina
Szwarcbard Adela
Szwarcbard Avraham
Szwarcbard Leon
Szwarcbard Manye
Szwarcbard Nina
Szwarcbard Zishe
Szwarcbard Zoshke
Szwarcbaum Hershl z rodziną
Szwarcbaum Manye
Szwarcmayer Gutshe
Szwarcmayer Moshe z rodziną
Szydlowski Chana-Miriam
Szydlowski Hena-Rachel
Szydlowski Israel
Szydlowski Kalman
Szydlowski Moshe-David
Taszme Avraham z rodziną
Taszme Genia
Tchurż Aba z rodziną
Teichholc Chava
Teichholc Gabriel (MO”Tz)
Teichholc Malka
Teichholc Natan
Teichholc Rivka
Teichholc Sarah
Teichner Aizik z rodziną
Teichner Chaya Shprintze
Teichner Fridel
Teichner Hersh-Wolf z rodziną
Teichner Liba
Teichner Mordechai-Akiba z rodziną
Teichner Rivka
Teichner Yesheihu z rodziną
Teitelboim Henoch z rodziną
Teitelboim Hershl z rodziną
Teitelboim Pinchas z rodziną
Teitelboim Pinchas z rodziną
Teitelboim Yaakov z rodziną
Teitelboim Yekutiel z rodziną
Temkin Yehoshe z rodziną
Tenenboim - cała rodzina
Tenenboim Leibush z rodziną
Tenenboim Perl
Tenenboim Shlomo
Tislowicz - cała rodzina
Titelman Yosef z rodziną
Toporski Alter
Toporski Avraham
Toporski Leah
Toporski Natan
Toporski Perl
Toporski Ruzshe
Toporski Shifra
Torbecki Leibush
Treister Bluma
Treister Chana
Treister Chaya-Feigl
Treister Etl
Treister Feigl-Tzipora
Treister Moshe
Treister Moshe-Wolf
Treister Perl-Pnina
Treister Rachel
Treister Sarah
Treister Tzvi-Hersh
Treister Yaakov-Zev
Treister Yachet
Treister Yechiel
Treister Yehudit
Treister Yosef z rodziną
Treister Zisl
Treitman Aharon i żona
Treitman Zelig
Turner - cała rodzina
Turner Ester
Turner Leibush
Turner Leibush
Turner Motl
Turner Sheindl-Riva
Waksboim Alter
Waksboim Avraham
Waksboim Bracha
Waksboim Chava
Waksboim Feiga
Waksboim Henich
Waksboim Israel
Waksboim Malka
Waksboim Moshe
Waksboim Nechama
Waksboim Perl
Waksboim Perl
Waksboim Pinchas
Waksboim Tzirl
Waksboim Zelig
Waksman Chana
Waksman David z rodziną
Waksman Israel z rodziną
Wargon Israel z rodziną
Wargon Moshe i żona
Wargon Shaul z rodziną
Warszawski Moshele
Warszawski Yochved
Warszawski Yonatan
Wdowinski Chana z rodziną
Wdowinski David z rodziną
Wdowinski Mindel z rodziną
Wdowinski Moshe
Wdowinski Sheindl-Beila
Wdowinski Yosef
Weicman Avraham-Yechiel z rodziną
Weicman Chana
Weicman Ester
Weicman Karola
Weicman Leah
Weicman Osher z rodziną
Weicman Yaakov z rodziną
Weicman Yaakov z rodziną
Weil Berel
Weil Mindl
Weinberg Andzshe
Weinberg Berel
Weinberg Berish
Weinberg Chana (rabbi’s wife)
Weinberg Chanale
Weinberg Chava
Weinberg Chava z rodziną
Weinberg Gitl
Weinberg Gitl (rabbi’s wife)
Weinberg Israel
Weinberg Mordechai z rodziną
Weinberg Motl z rodziną
Weinberg Rabbi Yechiel Yesheihu
Weinberg Ratzl (rabbi’s daughter)
Weinberg Sarah
Weinberg Sheindl z rodziną
Weinberg Shifra z rodziną
Weinberg Shlomo
Weinberg Shlomo
Weinberg Shlomo z rodziną
Weinberg Sholom Eliezer
Weinberg Toiba
Weinberg Yitzchak
Weinsztadt Eliezer-Leib z rodziną
Weinsztadt Ester
Weinsztadt Ester z rodziną
Weinsztadt Mindl
Weinsztadt Tzvi-Shmuel
Weinsztadt Yosef
Weinsztadt Yosef
Weintroib Berel
Weintroib Chana
Weintroib Chava
Weintroib Yedidiah z rodziną
Weisberg Aidl
Weisberg David
Weisberg David
Weisberg Feigl
Weisberg Feigl
Weisberg Fishl
Weisberg Henich
Weisberg Kalman
Weisberg Kalman
Weisberg Malka
Weisberg Moshe (Max)
Weisberg Motl
Weisberg Shmuel
Weisberg Simcha z rodziną
Weisberg Yisrael
Weisberg Yisrael
Weksler Eliezer-Dov
Weksler Shlomo
Weksler Yechiel
Weksler Yitzhak
Werdiger Mordechai-Yosef z rodziną
Werdiger Simcha Binum
Werdiger Yitzhak-Maier z rodziną
Wielickowski - cała rodzina
Wielickowski Beila
Wielickowski Ester
Wielickowski Israel-Yitzhak z rodziną
Wielickowski Itshe z rodziną
Wielickowski Liba
Wielickowski Moshe
Wielickowski Shmuel
Wielickowski Tzerka
Wielickowski Yisheihu
Wilner Yosef z rodziną
Wilner Zalman-Eliezer i żona
Wolberg Betzalel z rodziną
Wolberg Hershl z rodziną
Wolbromski Chaim
Wolbromski Rachel and son
Woler Adela
Woler Chana
Woler Dov-Ber
Woler Feigl
Woler Genia
Woler Hersh-Leib
Woler Israel
Woler Manie
Woler Mordechai
Woler Shlomo
Woler Tzesha
Woler Yehoshe
Woler Yehudit
Wolfowicz - cała rodzina
Wolfowicz Chaim z rodziną
Wolfowicz Hershl z rodziną
Wolfowicz Israel z rodziną
Wolfowicz Mendl z rodziną
Wolfsztatd Feigele
Wolfsztatd Feitl
Wolfsztatd Hersh-Ber
Wolfsztatd Mashka
Wolfsztatd Perl
Wolfsztatd Yehudit
Wygnienski Avigdor
Wygnienski Avigdor
Wygnienski Avraham-Mordechai
Wygnienski Chaim
Wygnienski Chana
Wygnienski Chana
Wygnienski Chava
Wygnienski Doba
Wygnienski Etl
Wygnienski Etl
Wygnienski Frumet
Wygnienski Golda
Wygnienski Hendl
Wygnienski Hendl
Wygnienski Hendl
Wygnienski Hendl
Wygnienski Hendl
Wygnienski Kalman
Wygnienski Mordechai
Wygnienski Moshe
Wygnienski Natan
Wygnienski Nuta
Wygnienski Rachel
Wygnienski Rachel
Wygnienski Rachel
Wygnienski Rachel
Wygnienski Rachel
Wygnienski Roni
Wygnienski Ruzshe
Wygnienski Sarah
Wygnienski Sarah
Wygnienski Toiba
Wygnienski Toiba
Wygnienski Wolf
Wygnienski Yechiel-David
Wygnienski Yechiel-David
Wygnienski Yehudah
Wygnienski Yudl
Wygnienski Zalman
Wygnienski Zev
Wygodny Yochanan z rodziną
Zaionc z rodziną
Zaionckowski Beniamin
Zaionckowski Chaim Tzvi
Zaionckowski Chava
Zaionckowski Ester-Chana
Zaionckowski Feivl
Zaionckowski Gutshe
Zaionckowski Hilel
Zaionckowski Rushka
Zaionckowski Yisachar-Berish
Zalberg Mendl
Zalcberg Baltshe
Zalcberg Ester
Zalcberg Hertzka z rodziną
Zalcberg Hinda
Zalcberg Malka
Zalcberg Malka
Zalcberg Mindzshe
Zalcberg Moshe-Maier
Zalcberg Moshe-Shimeon
Zalcberg Reizl
Zalcberg Rivka
Zalcberg Rivka i jej mąż
Zalcberg Ruzshka z rodziną
Zalcberg Sheindl z rodziną
Zalcberg Wolf z rodziną
Zalcberg Zacharia z rodziną
Zalcman Beniamin and f amily
Zeir Boruch z rodziną
Zeir David
Zelcer Yizrael David z rodziną
Zlotnik Leibke z rodziną
Zylberszac Shlomo z rodziną
Zylbersztein Aharon
Zylbersztein Aharon
Zylbersztein Avraham
Zylbersztein Avraham-Mordechai
Zylbersztein Chaya-Sarah
Zylbersztein David
Zylbersztein Doba
Zylbersztein Ester
Zylbersztein Ester-Chaya
Zylbersztein Feivish
Zylbersztein Frania
Zylbersztein Matilda
Zylbersztein Menachem-Mendl
Zylbersztein Miriaml
Zylbersztein Mordechai
Zylbersztein Moshe z rodziną
Zylbersztein Perl
Zylbersztein Rachel
Zylbersztein Rachel
Zylbersztein Rachel-Ruzshe
Zylbersztein Rivka
Zylbersztein Rivka
Zylbersztein Ruzshe
Zylbersztein Saltshe
Zylbersztein Sarah
Zylbersztein Sarah
Zylbersztein Shaul
Zylbersztein Shraga-Feivel
Zylbersztein Shraga-Feivel
Zylbersztein Shulamit
Zylbersztein Shushna-Reizl
Zylbersztein Tema
Zylbersztein Toiba
Zylbersztein Yantzia
Zylbersztein Yozif z rodziną
Zysholc Leibush z rodziną
Zysholc Nechemia z rodziną
Zysholc Reizl
Żeliaznik - cała rodzina
Żolty - cała rodzina